Huvilakatu Eirassa. Kuva: Jenna Pietikäinen / Helsinki Marketing.

Miten Helsingissä pysäköidään tulevaisuudessa? Pysäköintipolitiikan luonnos kommentoitavana verkossa

Helsingin pysäköintipolitiikassa asetetaan tavoitteet pysäköinnin kehittämiselle ja linjataan toimenpiteet tuleville vuosille. Luonnokseen toivotaan kaupunkilaisilta ja Helsingissä liikkuvilta mielipiteitä Kerrokantasi-verkkopalvelussa 21.9.−21.11.2021. 

Verkkokyselyssä voi ottaa kantaa muun muassa siihen, millaista pysäköintipolitiikkaa Helsingin tulisi tehdä tulevaisuudessa, mihin suuntaan pysäköinnin hinnoittelua tulisi kehittää, tulisiko pysäköintivirhemaksut porrastaa teon haitan vakavuuden mukaan ja miten sähköautojen lataus tulisi toteuttaa tulevaisuudessa? 

Uuden pysäköintipolitiikan luonnoksessa on esitetty kuusi pysäköintipoliittista tavoitetta, jotka määrittävät pysäköintipolitiikalla ja pysäköinnin kehittämisellä edistettävät asiat. Tavoitteiden lisäksi uudessa luonnoksessa on määritetty seitsemän pysäköinnin kehittämisteemaa ja niiden alle yhteensä 24 kehittämistoimenpidettä. 

Pysäköintipolitiikka on keskeinen työkalu Helsingin liikenne-, elinkeino-, ympäristö- ja asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Sen tavoitteita ja toimenpiteitä ohjaavat Helsingin yleiskaava ja kaupunkistrategia. Seudullista näkökulmaa tuo Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen suunnittelu. 

Myös asukkailla on mahdollisuus kertoa näkemyksensä pysäköintipolitiikasta 

Pysäköintipolitiikan laadintaan on osallistunut kaupungin virkamiesten lisäksi sidosryhmien edustajia. Laadinnan aikana toteutettiin myös asukas- ja yrityskyselyt, joiden tuloksia on hyödynnetty teemoja ja toimenpiteitä määritettäessä. 

Kaupunkilaisilta on tilaisuus kertoa mielipiteitä Kerrokantasi-verkkopalvelussa 21.9.−21.11.2021. Pysäköintipolitiikan luonnosta esitellään myös Uutta Helsinkiä -illoissa: 22.9. Uutta Kaakkois-Helsinkiä, 6.10. Uutta kantakaupunkia, 27.10. Uutta Länsi-Helsinkiä ja 17.11. Uutta Keski-Helsinkiä. 

Kyselyn tulokset analysoidaan, ja niiden perusteella luonnokseen tehdään tarvittaessa muutoksia. Pysäköintipolitikka on tarkoitus hyväksyä kaupunkiympäristölautakunnassa alkuvuonna 2022, minkä jälkeen se hyväksytään vielä kaupunginhallituksessa.

Kerrokantasi-verkkokysely

Pysäköintipolitiikan luonnos (pdf)

Asukastilaisuudet verkossa