Lumitalvea-Helsingissä-2016

Lumipyryn aikana aurataan ensin pää- ja joukkoliikennekadut

Sankan lumipyryn on ennustettu saapuvan Helsinkiin seuraavan parin vuorokauden aikana. Helsinki on hyvin varautunut lumen tuloon. Kovimman lumisateen ajan aurauskalusto keskittyy erityisesti pääkatujen ja joukkoliikenteen käyttämien katujen puhdistukseen.

Kaupungin oma liikelaitos Stara ja neljä yksityistä urakoitsijaa hoitavat Helsingin katujen ja yleistenalueiden talvikunnossapidon. Niiden työntekijät ovat nyt valmiudessa pitääkseen kaupungin katuja avoinna.

Lumitöissä voi kaikkein kiperimmillä hetkillä, suurten lumimyräköiden aikaan, olla liikkeellä koko käytettävissä oleva kalusto – kuorma-autot, monitoimikoneet, pyöräkuormaajat, kunnossapito- ja ympäristönhoitokoneet sekä traktorit ja tiehöylät.

“Runsaan lumisateen aikaan voimat keskitetään pääkatujen ja joukkoliikenteen käyttämien katujen sekä tärkeimpien kävely- ja pyöräteiden puhdistukseen. Pienemmät asuntokadut aurataan näiden jälkeen ja työ voi kestää normaalia pitempään,” kertoo tiimipäällikkö Tarja Myller kaupunkiympäristön toimialalta.  “Lähipäivinä kannattaa varata matka-aikaa tavallista enemmän.”

Kaupungilla on tehostetussa talvihoidossa olevia kävely- ja pyöräteitä, jotka pidetään puhtaana harjasuolaamalla.  Sankimman pyryn aikana nämäkin väylät aurataan ja harjasuolaus tehdään lumisateen lakattua.

Lumet aurataan niin sanotun hoitoluokituksen mukaan. Ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa niiden jälkeen. Asuntokatujen ajoradat pitäisi olla aurattu viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua siitä, kun jatkuva lumisade päättyy. Myös kävely- ja pyöräteille on hoitoluokitus.

Katso ajoratojen, kävelyn ja pyöräilyn reittien aurausjärjestys verkkosivuilta

Miten kadunhoitovastuu jakautuu?

Vastuu katujen talvihoidosta jakautuu kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken. Valtaosassa kaupunkia suurin osa talvihoidosta on siirretty kaupungille. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki vastaa sekä ajoradan että jalkakäytävän talvikunnossapidosta. Suuressa osassa kantakaupunkia kiinteistöt hoitavat jalkakäytävien talvikunnossapidon.

Katso vastuujakokartta

Mihin lumi viedään kaduilta?

Kaupunki ottaa talvisin vastaan kaduilta ja kiinteistöjen alueilta kerättyä lunta vastaanottopaikoillaan. Lumen tuominen vastaanottopaikoille on maksullista ja vaatii rekisteröitymistä. Lumen vieminen muille kaupungin omistamille alueille kuin virallisille vastaanottopaikoille on kielletty.

Lisää tietoa lumenvastaanottopaikoista

Kadunhoitotietoa tekstiviestillä

Talviaikaisia pysäköintijärjestelyn muutoksia tehdään ahtaimmilla katualueilla ympäri Helsinkiä. Kaikki talviaikaiset liikennejärjestelyt on merkitty liikennemerkein tai siirtokehotuskyltein. Siirtokehotus asetetaan, jotta katu saataisiin puhdistettua lumesta. Siirtokehotuskylttien käytöstä saa etukäteen tietoa verkkosivujen kautta ja maksuttomilla tekstiviesteillä www.puhdistussuunnitelmat.fi. Sivuilla on myös ohjeet tekstiviestipalvelun tilaamiseksi.

Mihin palautetta?

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmään, sieltä palaute ohjataan suoraan alueen vastaavalle työnjohtajalle. 

Kaupunkiympäristön toimialan kunnossapidossa muistutetaan, että runsas lumentulo on usein ruuhkauttanut kaupunkiympäristön asiakaspalvelun.  Asukkailta pyydetään kärsivällisyyttä, sillä kaikki kadut puhdistetaan säätilanteen mukaan mahdollisimman pian.

Katso keskeiset tiedot Helsingin katujen talvikunnossapidosta sivulta hel.fi/lumi

Kuva: Helsingin kaupunki / Niklas Sjöblom