Pyöräväylät päällystetään punaisella asfaltilla ja pinnoitteella. Kuvassa Hämeentien pyöräkaista

Pyöräväylien yksisuuntaistaminen jatkuu kantakaupungissa – Helsinginkadun ja Nordenskiöldinkadun työt käynnistyvät huhtikuussa

Helsingin kaupunki muuttaa tänä vuonna useita nykyisin kaksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyitä yksisuuntaisiksi kantakaupungin alueella. Rakennustyöt käynnistyvät tällä viikolla Helsinginkadulla ja ensi viikolla Nordenskiöldinkadulla.

Helsinginkadun pyöräliikenteen yksisuuntaistamiseen liittyvät työt Alppipuiston ja Vauhtitien välisellä risteysalueella aloitetaan viikolla 16. Töiden aikana parannetaan jalankulun ja pyöräliikenteen erottelua, mutta pyöräliikenne säilyy kaksisuuntaisena siihen saakka, kunnes Sturenkadun risteysalueelle rakennetaan pyöräilyn yksisuuntaisuutta tukevat järjestelyt.

Helsinginkadulla parannetaan myös kadun kuivatusta, rakennetaan uudet liikennevalot sekä tehdään niihin liittyviä kaapelointitöitä. Töiden aikana puretaan istutuksia Töölönlahden rantaraitin puolelta kahden uuden yhteiskäyttöpylvään rakentamisen vuoksi. Istutukset uusitaan uusien pylväiden rakentamisen jälkeen. Yhteiskäyttöpylväiden perustuksia varten tehdään pienimuotoisia ponttaus- ja paalutustöitä, joista aiheutuu melua. Häiritseviä töitä tehdään arkisin kello 7–18 välisenä aikana.

Nordenskiöldinkadun pyöräväylän yksisuuntaistaminen Auroranportin ja Vauhtitien välillä aloitetaan viikolla 17. Urakan aikana uusitaan myös pienissä määrin nurmikkoa sekä siirretään liikennevalojen ohjauskaappi ja liikennevalojen kaapeliputkia. Samalla siirretään Auroranportilla oleva Auroran sairaalan linja-autojen odotuskatos asfaltin reunaan viheralueelle. Nordenskiöldinkadulla työskennellä arkisin kello 7–18 välisenä aikana.

Työalueet rajataan työmaa-aidoilla, jotta alueella liikkuminen on turvallista. Pyöräilijöille ja kävelijöille merkitään kiertotiet työalueiden ohi. Työt eivät aiheuta muutoksia joukkoliikenteen eikä autoliikenteen reitteihin. Sekä Helsinginkadun että Nordenskiöldinkadun työt valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Pyöräväyliä uudistetaan ympäri kantakaupunkia

Helsinginkadun ja Nordenskiöldinkadun lisäksi pyöräliikenteen uudistuksia tehdään tänä vuonna vielä Savonkadulla, Ratapihantiellä, Viipurinkadulla, Kotkankadulla ja Stenbäckinkadulla. Kaikki työt pyritään saamaan loppuun elokuun 2022 loppuun mennessä.

Helsinginkadulla, Nordenskiöldinkadulla ja Stenbäckinkadulla urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi.

Stara uudisti Aleksis Kiven kadun pyöräliikennettä yksisuuntaiseksi alkuvuodesta 2022, minkä lisäksi Stara rakentaa Viipurinkadun, Savonkadun, Ratapihantie ja Kotkankadun uudet pyöräilyjärjestelyt.

Uudistukset parantavat liikenneturvallisuutta ja selkeyttävät liikennejärjestelyitä

Uusissa liikennejärjestelyissä hyödynnetään pääosin nykyisiä katurakenteita. Merkittävimmät muutokset tehdään risteysalueille. Uudet pyörätiet ja -kaistat päällystetään punaisella asfaltilla ja pinnoitteella, jotta ne erottuvat selkeästi jalkakäytävästä ja ajoradasta.

Uudistusten tavoitteena on parantaa kantakaupungin pyöräliikenneverkon toimivuutta ja selkeyttää liikennejärjestelyitä.

Yksisuuntaiset pyöräväylät ovat kaksisuuntaisia väyliä turvallisempia erityisesti risteysalueilla, ja ne myös vähentävät pyöräilijöiden kohtaamisista aiheutuvia vaaratilanteita. Samalla jalankulun olosuhteet ja turvallisuus paranevat, kun pyöräliikenne ja jalankulku erotellaan toisistaan.

Kuva: Raine Huvila