Pyörätie Aleksis Kiven kadulla. Kuva: Jyrki Oinaanoja, Ramboll Finland Oy.

Kantakaupungin kaksisuuntaisia pyöräteitä muutetaan yksisuuntaisiksi – kerro mielipiteesi suunnitelmista

Helsingin kaupunki valmistelee suunnitelmia, joissa nykyisiä kaksisuuntaisia pyöräteitä muutetaan yksisuuntaisiksi. Tavoitteena on laajentaa kantakaupungin pyöräliikenteen yksisuuntaista verkkoa, parantaa kaikkien kulkumuotojen turvallisuutta ja selkeyttää liikennejärjestelyitä. Suunnitelmia voi kommentoida Kerro kantasi -verkkopalvelussa 3. tammikuuta 2021 saakka.

Suunnitelmia on laadittu Aleksis Kiven kadulle, Ratapihantielle, Savonkadulle, Nordenskiöldinkadulle, Viipurinkadulle, Kotkankadulle, Helsinginkadulle ja Stenbäckinkadulle. Suunnitelmien myötä kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaisia katuosuuksia rakennetaan yhteensä 3,8 kilometriä.

Suunnittelun lähtökohtana on ollut hyödyntää pääosin nykyisiä katurakenteita risteyksien välisillä osuuksilla. Risteyksissä muutokset ovat merkittävämpiä, koska entinen kaksisuuntainen suunnittelutapa ei sovellu suoraan yksisuuntaiselle pyöräliikenteelle. Pyörätiet ja -kaistat osoitetaan lähtökohtaisesti punaisella värillä.

Suunnitelmia voi kommentoida Kerro kantasi -verkkopalvelussa 3. tammikuuta 2021 saakka osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/

Pyöräliikenteen tavoiteverkko

Pyöräliikenteen tavoiteverkko on pyöräliikenteen verkon yleissuunnitelma, jossa määritellään pyöräliikenteen tavoitteelliset yhteydet ja järjestelyperiaatteet. Tavoiteverkko perustuu katujen varsilla suurelta osin yksisuuntaisiin pyöräteihin. Rakentamista edistetään tulevina vuosina useissa kohteissa saman aikaisesti kantakaupungin alueella.

Pyöräliikenteen tavoiteverkko 2025