Puotilan ala-asteen koulu. Kuva: Maija Mattila

Puotilan ala-asteelle suunnitellaan uutta rakennusta

Puotilan ala-asteen vanha koulu on tarkoitus korvata uudella rakennuksella. Tavoitteena on saada hankesuunnitelma valmiiksi jo tänä vuonna. Uudisrakennus voisi valmistua tämän hetken arvion mukaan loppuvuodesta 2021. Vanhassa koulurakennuksessa tehdään kaikki tarvittava, jotta tiloissa on turvallista toimia uudisrakennushankkeen alkamiseen asti.

1960-luvulla valmistunut Puotilan ala-asteen koulurakennus on tullut peruskorjausikään.

”Rakenteiden ja teknisten järjestelmien tarvitsemat korjaukset ovat tehtyjen selvitysten mukaan niin laajoja, että on järkevämpää rakentaa uusi koulu kuin korjata vanha. Uudisrakennus täyttää nykyaikaisille oppimisympäristöille asetetut vaatimukset, ja siihen on helpompi sijoittaa esimerkiksi varhaiskasvatuksen toimintoja”, kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén sanoo.

Uusi rakennus on tarkoitus sijoittaa vanhan koulun paikalle Klaavuntie 17:ään, joten vanha koulu puretaan ensin pois. Suunnittelu on vielä alkuvaiheessa, ja purku- ja rakennustöiden aikataulu selviää hankesuunnitelman edetessä.

Väistötilajärjestelyistä ei ole vielä toistaiseksi tarkkoja suunnitelmia. Purku- ja rakennustöiden aikana opetus järjestetään väistötiloissa, jotka pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle vanhaa koulua.

Koulua ei pureta sisäilmaongelmien vuoksi

Puotilan ala-asteen koulua on tutkittu normaalina osana suuren rakennushankkeen suunnittelua ja kustannusarviointia. Rakennuksesta on löytynyt kosteus- ja mikrobivaurioita, mutta sisäilmaongelmat eivät ole syy purkusuunnitelmaan.

”Kuntotutkimuksessa koulurakennuksesta löytyneitä kosteus- ja mikrobivaurioita ei arvioitu sisäilman laadun kannalta kriittisiksi. Kaupunki on tehnyt tutkimustulosten pohjalta riskiarvion, jonka mukaan koulun tiloissa on turvallista olla, ja sisäilman laadun varmistamiseksi tiloissa jatketaan kuntotutkijan esittämiä korjaustoimia”, Hildén kertoo.   

Luokkahuoneiden tiiviyttä on parannettu, jotta rakenteista ei kulkeutuisi sisäilmaan epäpuhtauksia, kellaritilat on eristetty käyttötiloista ja luokkien ylipaineistus on parhaillaan käynnissä. Ylipaineistuksen avulla estetään rakenteista tulevat ilmavirrat sisätiloihin. Korjausten valmistumisen jälkeen teetetään laadunvarmistus korjausten onnistumisen todentamiseksi ja tarvittaessa altistumisolosuhteiden arviointi.

Vanhan rakennuksen käyttökunnosta huolehditaan uuden koulun rakentamiseen asti. Uuden koulun rakentamisesta päättää aikanaan Helsingin kaupunginvaltuusto.