Kartalla Puotilan ala-asteen sijainti punaisella ja Puotilan leikkiniitty sinisillä palloilla merkittynä. Helsingin kaupunki.

Puotilan ala-asteen tilapäisten koulurakennusten rakentaminen käynnistymässä Leikkiniityllä

Puotilan ala-asteen väistötilat on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain Puotilan leikkiniityn kentälle (lähellä Rusthollarintie 1:tä). Työmaa ja rakentamisen valmistelut käynnistyvät helmi-maaliskuussa raivaustöillä ja puiden kaadolla.  

Puotilan ala-asteen väistötilat koostuvat useista tiloista, joista osa on muualta siirrettäviä rakennuksia ja osa uusia. Tilapäisissä opetusrakennuksissa on opetustiloja sekä ruokailu- ja sisäliikuntatilat. Osa väistötiloista pyritään saamaan valmiiksi keväällä. Osa valmistuu kesän aikana.

Siirrettävät sekä uudet rakennettavat väistötilat tulevat Puotilan leikkiniityn kentälle (lähellä Rusthollarintie 1:tä). Osa koulun toiminnoista on toistaiseksi koulun pihalla olevissa väistötiloissa (Klaavuntie 17).

Tilapäiset koulurakennukset Leikkiniittyyn vaiheittain

Ensimmäisenä Leikkiniittyyn siirretään kolme vuotta käytössä olleet tilapäiset rakennukset. Nämä siirrettävät tilat valmistuvat arviolta huhti-toukokuussa 2020. Kesällä alkaa tilapäisten rakennusten siirto nykyisen koulun pihalta Leikkiniittyyn ja uudisrakentaminen. Kokonaisuus otetaan käyttöön syyslukukaudella 2020.

Tilapäisten koulurakennusten rakentaminen Leikkiniityssä alkaa, kun rakennukset saavat rakennusluvat. Rakentamisen vuoksi Leikkiniityssä kaadetaan joitakin puita, mutta säilytetään labyrintti.

Rakentaminen ja sitä edeltävät valmistelevat työt tuovat Leikkiniittyyn suuria ajoneuvoja. Työmaaliikenne on vilkkaimmillaan työmaan aloitusvaiheessa, ja se kulkee Rusthollarintien kautta. Tilaelementtien kuljetusrekat ovat kookkaita.

Turvallisuuden suunnittelu on työmaiden arkea. Kulloinkin rakenteilla oleva osa Leikkiniityn tiloista erotetaan työmaa-aidoin muista käytössä olevista alueista ja rakennuksista.


Kuvassa paviljongit Leikkiniityllä.

Kuva: Leikkiniityn tilapäisten rakennusten alustava sijainti voi vielä tarkentua. Helsingin kaupunki.

Puotilan ala-aste on tiedottanut oppilaita ja vanhempia tilanteesta.

Uusi pysyvä koulurakennus elinkaarihankkeena

Puotilan ala-aste tarvitsee väistötilat, koska pysyvä koulurakennus (Klaavuntie 17) korvataan uudella rakennuksella. Kun toteuttaja on valittu, alkaa uuden koulun tarkempi suunnittelu. Työmiehet saapuvat nykyiseen koulurakennukseen huhti-toukokuussa aloittamaan purun valmistelua koulun jo tyhjillään olevista tiloista.

Uusi vakituinen rakennus toteutetaan elinkaarihankkeena. Elinkaarihankkeessa yksityinen yritys vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta kokonaisuutena ja huomattavasti tavanomaisia sopimuksia pidemmän ajan. Palvelutuottajan vastuulle kuuluvat hankkeen suunnittelu, rahoitus, toteutus sekä uuden tilan ylläpito.

Puotilan ala-aste toimii väistötiloissa tämän hetkisen arvion mukaan kevätlukukauden loppuun vuonna 2022. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Uutinen on päivitetty 27.2.2020.

JAA