Helsingin kaupungin arboristi tekee hoitoleikkausta Esplanadinpuiston lehmuksille. Kuva: Roy Koto

Puisto- ja katupuiden hoitotöitä tehdään Helsingin keskustassa

Huonokuntoisia puisto- ja katupuita poistetaan Helsingin keskustasta lukuisista paikoista, muun muassa Kaivopuistosta, Töölöstä ja Pasilasta kuluvan talven aikana. Puiden huono kunto ja vauriot on havaittu kuntoarvioinneissa ja normaalin hoitotyön yhteydessä tehtävässä puiden kunnon seurannassa.

Hoidon tai poiston syynä voi olla mm. lahottajasienten aiheuttamat vauriot, myrskyvauriot, kuivuusoireet sekä rakentamisen ja kaivamisen aiheuttamat vauriot.

Kaatoja ja hoitotöitä tehdään pitkin kantakaupunkia, mm. Eläintarhan, Eiran, Kaivopuiston, Pasilan, Punavuoren, Topeliuksenkadun, Tähtitorninvuoren, Töölönlahden ja Ullanlinnan alueilla.

Hoidon tai poistojen kohteina on monia eri puulajeja, mm. hevoskastanjat, jalavat, koivut, lehmukset, lepät, männyt, pajut, sekä vaahterat.

Työt tehdään osittain kiipeilytekniikalla ja nostokorin avulla.

Jäätyneen maan aikana tehdyt poistot helpottavat jälkitöitä, kun kaadot eivät riko nurmipintoja. Lisäksi raskailla koneilla voidaan liikkua muutoin pehmeilläkin alustoilla maan ollessa jäässä. Kaatotyöt päättyvät hyvissä ajoin ennen lintujen pesintäaikaa.

Lisäksi kevään aikana tehdään paljon leikkauksia ja kuntoarvioita yhteensä sadoille puille. Leikkauksia tehdään niin nuorille kuin vanhoillekin puille, nuorille rakenneleikkauksia ja vanhoista poistetaan pääosin kuolleita oksia. Lisäksi jalavista poistetaan tai pienennetään jalavanpakurin lahottamia latvahaaroja.

Lisätietoja:
puuasiantuntija Juha Raisio
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 38431
piiripuutarhuri Sami Kiema, Stara
puh 09 310 29009
sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi