Postilakko vaikuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalveluun

Suuri osa Helsingin kaupunkiympäristön toimialan viesteistä ja asiakaspalvelusta hoidetaan sähköisesti. Pitkittyessään postilakko vaikuttaa palveluihin, joissa käytetään kirjepostia.

Laskujen maksuaikoihin pidennystä

Paperisia laskuja vastaanottavien asiakkaiden laskut viivästyvät lakon aikana. Lakon aikana laadittaville laskuille merkitään normaalia pidempi maksuaika. Asiakkaille ei lähetetä maksumuistutuksia lakon kestäessä.

Vuokralaskut tulisi kuitenkin maksaa sopimukseen perustuen ajoissa riippumatta siitä, saako asiakas laskun (ellei kyse ole ensimmäisestä vuokralaskusta).

Rakennuslupiin ja kiinteistötoimituksiin voi tulla viivästyksiä

Lakko voi viivästyttää rakennuslupien myöntämistä, koska pääosa rakennuslupahakemuksiin liittyvistä naapurien kuulemisista hoidetaan normaalisti kirjeitse. Hakijat voivat nopeuttaa prosessia hoitamalla kuulemisen itse lomakkeen avulla.

Rakennuslupapäätösten toimitus viivästyy, jos hakija ei ole hyväksynyt sähköistä tiedoksiantoa. Myös kiinteistötoimitusten (esimerkiksi tonttien lohkomisten) suorittamisajat voivat pidentyä, koska kirjeitse tiedotettavia toimituksia ei voida pitää normaalilla aikataululla.

Pysäköintioikeus tarkistetaan sähköisesti

Asiakkaiden tilaamat laminoidut asukaspysäköintitunnukset eivät välttämättä ehdi ajoissa perille. Pysäköinninvalvojat kuitenkin tarkistavat pysäköintioikeuden rekisterikilven pohjalta sähköisesti. Pysäköintitunnus on voimassa, vaikka se ei ole ajoneuvossa näkyvillä, kunhan laskun on maksanut ajoissa.

Lakon aikana ajoneuvossa voi pitää näkyvillä myös vanhentunutta tunnuslappua – se on voimassa, kunhan uusi tunnus on maksettu ajoissa. Tämä pätee niin yksi kuin kaksi rekisteritunnusta sisältäviin pysäköintitunnuksiin.

Asiakaspalvelu palvelee Sörnäistenkadulla

Postilakon aikana suuri osa kaupunkiympäristön toimialan kirjepostista saapuu asiakkaille viiveellä. Lisätietoja saa tarvittaessa asiakaspalvelusta:

Kaupunkiympäristön toimiala, asiakaspalvelu
Anna palautetta, ehdota tai kysy »
Puh. 09 310 22111
Osoite: Sörnäistenkatu 1

Avoinna:
Ma 8.15–17
Ti–to 8.15–16
Pe 10–15

Lue lisää: Postilakon vaikutukset Helsingin kaupungin palveluissa