Retkeläisiä matkalla Lammassaareen Helsingin Vanhankaupunginlahdella. Kuva: Margit Jensen.

Pornaistenniemen luontopolun puusilta uusitaan talven aikana

Helsingin kaupunki uusii Pornaistenniemellä sijaitsevan vanhan kävelysillan. Silta sijaitsee Vanhankaupunginlahdella, Pornaistenniemen luonnonsuojelualueella. Silta on osa Pornaistenniemen lehtoa kiertävää luontopolkua, ja ylittää Viikin entiseltä puhdistamolta tulevan purkuojan lähellä Pornaistenniemen lintutornia.

Ojan länsipuolella on Pornaistenniemen kasvistollisesti ja linnustollisesti arvokas luonnonsuojelualue ja itäpuolelta alkaa Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue. Ojan itäpuoli on lisäksi Natura-aluetta.

– Nykyinen, 1980-luvulla rakennettu silta on niin huonokuntoinen, että sitä ei kannata korjata. Vanha silta puretaan perustuksineen ja rakennetaan uusi vanhan tilalle – samoille sijoilleen. Näin olemassa olevaan luontopolkureittiin ei tule sen suurempia muutoksia, sanoo projektipäällikkö Touko Leppänen Helsingin kaupungilta.

Sillasta tulee 20 metriä pitkä ja sen hyötyleveys on kaksi metriä. Silta liittyy molemmista päistään pitkoksiin. Sillan perustukset ovat betonirakenteisia, mutta muu silta on liimapuupalkkia.

Silta rakennetaan talvikaudella, jolloin maapohjan kantavuus on hyvä. Kulku rakennuspaikalle edellyttää olemassa olevan metsäajotien raivausta, sekä muutaman nuorehkon lehtipuun kaadon. Poistetut rungot ja latvukset jätetään maastoon lahopuiksi mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintia. Maastovaurioiden minimoimiseksi rakennetaan jäädyttämällä talvitie olemassa olevan metsäajotien päälle.

Yleisön kulku siltapaikalla estetään aitaamalla työmaa-alue. Jalankulkijat ohjataan opastein kulkemaan rakennettavasta sillasta noin 300 metriä etelän suuntaan sijaitsevaa toista puusiltaa pitkin.

Pornaistenniemen itärannalla on lintutorni ja lintujenkatselupiilo, joten luontopolkua pitkin liikkuu myös paljon luontoharrastajia ja ulkoilijoita.

Silta valmistuu huhtikuun alkupuolella. Urakoitsijana toimii VRJ Etelä-Suomi Oy.

Sillan sijainti kartalla >>

Lisätietoja:
projektipäällikkö Touko Leppänen
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 040 186 3706


JAA