Kuvassa nykyinen kävelyn ja pyöräilyn silta Vantaanjoen yli Savelan kohdalla Pukinmäessä. Vaihtoehtoisia linjauksia on useampia esimerkiksi Vantaanjoen ja Pukinmäen välisellä osuudella. Kuva: WSP.

Pohjoisbaanasta sujuva pyöräliikenteen pääyhteys Käpylästä Vantaalle asti - vastaa kyselyyn, osallistu työpajaan

Hesinki laatii parhaillaan yleissuunnitelmaa pyöräliikenteen pääreitille junaradan varteen Käpylän ja Vantaan rajan välille, yhteensä noin yhdeksän kilometrin matkalle. Tätä tulevaa pyöräilyn pääreittiä kutsutaan Pohjoisbaanaksi. Yleissuunnitelmassa määritetään Pohjoisbaanan linjaus, suunnitteluratkaisut ja arvioidaan toteutuskustannukset. Tavoitteena on sujuva ja laadukas pyöräliikenteen pääyhteys. Kaupunkilaisilta toivotaan mielipiteitä karttakyselyyn mm. reittivaihtoehdoista 19.12.2021 asti. 

Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava laadukkaiden pyöräteiden, baanojen verkko. Baanat yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin. Ne mahdollistavat nopean, suoran ja tasavauhtisen pyöräliikenteen. Pohjoisbaana on osa tätä baanojen verkkoa. Pohjoisbaana kulkee junaradan itäpuolella Käpylän ja Vantaan rajan välillä yhdistäen Oulunkylän, Pukinmäen, Malmin, Tapanilan ja Puistolan. Osuutta Käpylästä keskustaan suunnitellaan erikseen.  

Parhaillaan laadittavassa yleissuunnitelmassa muodostetaan lähtökohdat tarkemmalle suunnittelulle: määritetään Pohjoisbaanan linjaus ja suunnitteluratkaisut sekä arvioidaan toteutuskustannukset ja vaikutukset.  

Linjaus myötäilee junarataa, reittivaihtoehtoja on useampia 

Yleissuunnitelmassa tarkastellaan eri reittivaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia eri näkökulmista. Vaihtoehtoisia linjauksia on useampia esimerkiksi Vantaanjoen ja Pukinmäen välisellä osuudella sekä Tapanilan kohdalla. Tarkastelujen perusteella valitaan Pohjoisbaanan lopullinen reittilinjaus.    

Pohjoisbaanan eri osuuksilla tarkastellaan myös erilaisia suunnitteluratkaisuja kuten kaksisuuntaista pyörätietä, yksisuuntaisia pyöräteitä kadun molemmin puolin sekä pyöräkatuaLisäksi osuudella tutkitaan uusien siltojen tarvetta muun muassa Vantaanjoen ja Kehä I:n kohdalla.  

Suunnittelun eteneminen ja osallistuminen   

Kerro mielipiteesi Pohjoisbaanan reittivaihtoehdoista ja alustavista suunnitelmista karttakyselyssä. Kyselyyn voi vastata 19.12.2021 asti.

Pohjoisbaanan suunnitteluun liittyen järjestetään myös yhteissuunnittelutilaisuus virtuaalisesti 15.12.2021 klo 17–19. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen
viimeistään 13.12.

Lisäksi suunnitelman etenemisestä kerrotaan lyhyesti Uutta Pohjois-Helsinkiä –tapahtumassa 13.12. ja Uutta Koillis-Helsinkiä -tapahtumassa 2.2.2022. 

Pohjoisbaanan suunnittelu on alkuvaiheessa ja yleissuunnitelman on määrä valmistua keväällä 2022. Pohjoisbaanan rakentaminen voi alkaa osissa toteutussuunnittelun jälkeen 2023 alkaen. Koko yhteyden valmistumisaikataulu varmentuu tarkemmassa suunnittelussa.