Pohjois-Haagan ala-asteen väistötilat Mäkipellontien toimipisteen pihalle

Pohjois-Haagan ala-asteen käyttöön rakennetaan tilapäinen opetusrakennus Mäkipellontien toimipisteen pihalle (Mäkipellontie 19). Tavoitteena on, että tilat otetaan käyttöön elokuussa. Työmaa käynnistyy helmi-maaliskuun aikana.

Väistötiloja tarvitaan Tolarintie 6:n toimipisteen perusparannuksen ajaksi. Oppilaat muuttavat Tolarintieltä Mäkipellontielle elokuussa.

Rakentamista valmistelevat työt aloitetaan tontilla mahdollisimman pian. Rakennuspaikalta kaadetaan joitakin puita.

Varsinainen rakentaminen käynnistyy myöhemmin keväällä. Valmistumisen aikataulu tarkentuu samalla.

Rakennuttajan arvion mukaan työmaaliikenne on vilkkainta työmaan alkuvaiheessa silloin, kun työmaalla tehdään maaperän kunnostus- ja pohjarakennustöitä. Myös elementtien kuljetus tuo paikalle raskaita ajoneuvoja. Turvallisuuden ennakoiva suunnittelu on osa työmaiden arkea. Työmaa-alue erotetaan muusta alueesta aidoin.