Uusi liikennemerkki kieltää nastarenkailla ajon kadulla.

Pitäisikö nastarenkaiden käyttöä kaupungissa rajoittaa?

Kesäkuussa 2020 astui voimaan uusi tieliikennelaki, joka ei enää velvoita käyttämään talvirenkaita tiettynä aikana. Talvirenkaita on kuitenkin käytettävä, mikäli sää tai keli sitä edellyttävät marraskuusta maaliskuun loppuun.

Nastarenkaiden käytön rajoittamisen periaatteita selvitetään

Helsingin kaupunki on käynnistänyt selvitystyön, jossa määritellään periaatteet, joiden perusteella nastarenkaiden käyttöä voisi rajoittaa kaduilla uudella tieliikennelain mukaisella liikennemerkillä. Mahdollinen kielto koskisi vain läpiajoa, tonteille ajaminen olisi edelleen sallittua kieltomerkistä huolimatta. Nastarenkaiden rajoittamisalueita määritettäessä otetaan huomioon myös liikenneturvallisuus.

Rengasvalinnalla on vaikutuksia ilmanlaatuun

Helsingissä ilmanlaatu on pääsääntöisesti hyvä. Vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla ilman hiukkaspitoisuudet ovat kuitenkin paikoin suuria liikenteen aiheuttamien pakokaasupäästöjen ja katupölyn vuoksi. Siirtymisellä nastarenkaista kitkarenkaisiin on tutkimusten mukaan merkittävä positiivinen vaikutus ilmanlaatuun ja liikenteen aiheuttamaan meluun.

Katupöly koostuu pääosin päällysteestä irtoavasta aineksesta, jota erityisesti nastarenkaat rouhivat irti tiestä, sekä hiekoitusmateriaalista. Erityisen herkkiä pölyn terveysvaikutuksille ovat lapset, astmaatikot sekä sydän- ja keuhkosairauksista kärsivät.

Helsingin kaupungin tavoitteena on kitkarenkaiden käytön lisääminen niin, että vuonna 2030 kitkarenkaiden osuus olisi Helsingissä 70 prosenttia.

Verkkokysely nastarengasrajoituksista 5.–25.8.2020

Verkkokyselyssä voi kertoa, miten uusi tieliikennelaki vaikuttaa talvirenkaiden käyttöösi. Kyselyssä voi myös ehdottaa kohteita, joissa nastarenkaiden läpiajokiellolla olisi eniten vaikutusta ilmanlaadun paranemiseen ja meluhaittojen vähenemiseen sekä kertoa, miten liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa, jotta kitkarenkaiden osuus kasvaisi Helsingissä. Kysely löytyy osoitteesta kerrokantasi.hel.fi.


Uusi tieliikennelaki 2020

Nastat vai kitkat? Lue lisää aiheesta