Pirkkolan liikuntapuiston käyttäjille suunnitellaan pysäköintialuetta

Pirkkolan uuden liikuntahallin pysäköintiä varten on löytynyt ratkaisu, jonka myötä pysäköintialueeksi aiemmin osoitettu metsikkö Keskuspuistossa säilyy. Suunnitelman mukaan pysäköintipaikat toteutetaan Pirkkolantien vieressä olevan rullaluisteluradan paikalle, jota jo nykyisin käytetään talvisin pysäköintiin. Rullaluistelijoille rakennetaan korvaava rata Kivikkoon.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan Pirkkolan liikuntahallin pysäköintipaikat on ollut tarkoitus toteuttaa niin, että nykyistä uimahallin pysäköintialuetta laajennettaisiin. Suunnitelman toteuttaminen kuitenkin tarkoittaisi, että tulevalla pysäköintialueella olevat puut pitäisi kaataa.

Jotta puita ei tarvitse kaataa, kaupunki suunnittelee pysäköintialueelle uutta sijaintia etelämpää Pirkkolantien varrelta. Paikalla sijaitsee nykyisin asfalttikenttä, jota käytetään kesäkaudella rullaluisteluun ja talvisin pysäköintiin.

Kaupungin liikuntapalveluiden suunnittelijat ovat todenneet, ettei rullaluisteluradan säilyttäminen Pirkkolassa ole välttämättömän tärkeää, vaan vastaava rata voidaan tehdä muualle. Korvaava rullaluistelurata on suunnitteilla Kivikon liikuntapuistoon.

Rullaluistelukäytöstä poistuvalle kentälle kaavaillaan 124:ää ympärivuotista pysäköintipaikkaa. Ne palvelevat Pirkkolan liikuntahallin lisäksi liikuntapuiston muita käyttäjiä. Pirkkolantien suuntaan on tarkoitus rakentaa tonttiliittymä ulosajoa varten.

Jotta rullaluisteluradan kenttä voidaan muuttaa pysyvästi pysäköintialueeksi, pitää asemakaavasta tehdä poikkeamispäätös. Kaupunki on aloittanut sen valmistelun. Valmisteluun sisältyvästä lähinaapurien kuulemisesta tiedotetaan tarkemmin kentän seitsemälle lähinaapurille, Pirkkolan Omakotiyhdistykselle ja Seurakuntayhtymälle.

Pysäköintialueen tulevaa sijaintia suunnitellaan kaupungin aloitteesta. Pysäköintialueen suunnittelu ja sijainti eivät vaikuta Pirkkolan liikuntahallin rakentamisen aikatauluun. Liikuntahallin rakentaminen on alkanut tänä keväänä, ja se on tarkoitus avata käyttöön kesällä 2022.

Pirkkolan liikuntahallin rakennuttamisesta ja toiminnasta vastaa Pirkkolan liikuntahalli Oy, jonka taustalla on Lattiaa Liikkujille ry yhteistyökumppaneineen. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä voittoa tavoittelemattomasti liikuntatiloja urheiluseurojen sekä lasten ja nuorten käyttöön.

Lisätietoja:

Isompi kartta tulevista pysäköintijärjestelyistä (pdf) »

Kaupunginvaltuuston vastaus Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintiä koskeneeseen aloitteeseen »