Kuvassa olympiastadion, aukio, puita ja pumppaamon tiilimuuri keväältä 2022. Haavisto Marjukka

Päiväkotipaviljonki Olympiastadioninaukion viereen

Kaupunki suunnittelee päiväkotipaviljonkia Mäntymäentien ja Olympiastadionin välissä sijaitsevalle Savilan pumppaamon tontille (Mäntymäentie 1) kolmen töölöläisen päiväkodin väliaikaiseen käyttöön. Paviljonkia koskeva hankesuunnitelma menee päätöksentekoon 30. kesäkuuta.

Rakennuspaikkaa reunustaa tiilimuuri, jonka suojiin Mäntymäen päiväkotipaviljonki pihoineen sijoittuu. Paviljonki on puuverhoiltu ja kaksikerroksinen, ja rakennuksen yläkerta tulee näkymään muurin yli. Tiloja suunnitellaan noin 140 lapsen käyttöön.

Tontilla on tarkoitus tehdä ennen rakentamisen aloittamista heinäkuussa infrastruktuuritöitä. Paviljongin rakentamisen aikataulu tarkentuu, kun kohde on saanut rakennusluvan.

Kaupunki vuokraa paviljongit päiväkotien käyttöön. Uusi paviljonki on siirtokelpoinen.

Helsingin kaupungilla ei ole Töölön alueella vapaana muita päiväkotikäyttöön soveltuvia tontteja tai tiloja.

Päiväkodit Ratikka, Riikka ja Päiväpirtti tarvitsevat paviljonkia väliaikaiseen käyttöön

Tilojen ensimmäiseksi käyttäjäksi on tulossa arviolta alkuvuodesta 2023 Töölön ratikkahallien korttelissa toimiva päiväkoti Ratikka, jonka pysyviä tiloja laajennetaan ja korjataan.

Paviljonkiin on muuttamassa väliaikaisesti myös päiväkoti Riikka (Runeberginkatu 63), koska taloyhtiö tekee rakennuksessa putkiremontin. Remontti on suunnitteluvaiheessa, ja taloyhtiö arvioi alustavasti töiden alkavan maaliskuussa 2023.

Päiväkoti Päiväpirtin (Rajasaarentie 6) nykyinen rakennus korvataan uudisrakennuksella ja myös sille kaavaillaan muuttoa Mäntymäen paviljonkiin. Rajasaarentien uuden rakennuksen rakentaminen kestää tämänhetkisen aikatauluarvion mukaan kesästä 2024 kevääseen 2026.

Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Paviljongin hankesuunnitelma päätöksentekoon torstaina

Paviljongin hankesuunnitelman hyväksymisestä päättää kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto. Jaosto käsittelee hanketta 30. kesäkuuta 2022.  Päätös edellyttää myös puoltoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta. Hankesuunnitelmaan voi tutustua verkossa kokouksen päätösasiakirjoissa.

Savilan pumppaamon tontilla on 1930-luvulla rakennettu, käytöstä poistettu pumppaamorakennus. Sen tulevaisuudesta ei tehdä päätöksiä tässä yhteydessä.

Ilmakuvassa Töölön aluetta ja rakennuspaikka, Helsingin kaupunki

Kuvat: (ylhäällä) paviljonki sijoittuisi muurin taakse, kuva keväältä 2022, Marjukka Haavisto, (alhaalla) ilmakuvaan on merkitty paviljongin tontti, Helsingin kaupunki.