kartta

Patterimäenpuiston ulkoilureitillä tehdään arkeologisia tutkimuksia

Helsingin kaupungin toimeksiannosta tehdään Patterimäenpuiston itäosan ulkoilureitillä arkeologisia tutkimuksia vuonna 2019 käynnistyvää katu- ja puistosuunnittelua varten.

Arkeologisia tutkimuksia tehdään 20.5-24.5.2019 välisenä aikana Patterimäenpuistossa sijaitsevalla ensimmäisen maailmansodan aikaisella tykkitiellä, joka on nykyisin käytössä ulkoilureittinä.

Tutkimuksien aikana on Pitäjänmäentieltä Patterimäenpuistoon johtavan ulkoilureitin itäosa katkaistuna. Työ valmistuu alustavasti arvioiden 24.5.2019. Tutkimuksen aikana jalankulku ja pyöräily siirretään kiertoreitille käyttämään eteläisempää ulkoilureittiä.