Patolan metsässä ja lähialueilla kaadetaan puita elokuussa

Patolan metsässä ja lähialueilla kaadetaan puita elokuussa. Puiden kaataminen liittyy Käskynhaltijantien pohjoispuolella sijaitsevan maakaasuputken siirtoon. Puita joudutaan kaatamaan Patolan metsässä, Suursuonpuistossa, Henrik Sohlbergin puistossa ja Itsenäisyydenpuistossa.

Työ alkaa elokuun alussa lintujen pesimäkauden jälkeen. Sen jälkeen aloitetaan putken asennustyöt. Työt valmistuvat kesällä 2020.

Patolassa kaasuputken rakentaminen edellyttää noin 12 metriä leveän työalueen raivaamista metsään. Myös Henrik Sohlbergin puistosta ja Itsenäisyydenpuistosta joudutaan kaatamaan puita rakennustöiden takia. 

Putki kulkee Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston läpi

Patolan metsän itäpuolella kaasuputkelle on suunniteltu linjaus Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston läpi. Linjaus on suunniteltu mukailemaan nykyisiä raitteja, jotta rakentamisen vaikutukset puistoissa jäisivät mahdollisimman pieniksi. Linjauksen suunnittelussa on otettu huomioon myös metsästä alkukeväällä löytynyt liito-oravan reviiri, muut arvokkaat luontokohteet ja ensimmäisen maailmansodan aikaiset suojellut muinaisjäännökset. 

Tuusulanväylän länsipuolella uutta putkea rakennetaan Suursuonpuiston, Suursuonlaidan, Pirjontien ja Pirkkolantien reunaan sekä Maunulanpuistoon. Maunulassa ja Pirkkolassa kaasuputki täytyy siirtää, jotta uudet asuinrakennukset ja Raide-Jokeri voidaan rakentaa. Myös päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen käyttöönotto edellyttää putken siirtämistä.

Putkilinjan raivaustöistä vastaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on tilannut kaasuputken siirtotyöt Gasumilta. Kaupunginhallitus päätti asiasta syyskuussa 2018.

Lisätietoja putki- ja johtosiirroistaosoitteesta hel.fi/johtosiirrot