Helsingin kaupunginteatterin kuuluvuuskartta. Mitä tummempi vihreä, sitä parempi kuuluvuus kuulokojeen avulla kuunneltuna. Qlu Oy

Palvelukartalla nyt tilojen kuuluvuustiedot kuulokojeiden käyttäjille

Helsingin kaupunki julkaisee verkossa olevalla palvelukartalla kuuluvuuskarttoja. Jos olet kuulokojeen käyttäjä, voit tutkia etukäteen, missä asiointipisteissä tai millä teatterin katsomopaikoilla äänet kuuluvat parhaiten. Näin arki ja tilaisuudet sujuvat aiempaa mukavammin.

Käytännössä kartta tarjoaa tietoa siitä, onko tilassa tai palvelupisteessä induktiosilmukka. Se myös näyttää joidenkin yleisötilojen katsomopaikat, joissa äänet kuuluvat parhaiten kuulokojeisiin induktiosilmukan kautta.

Kaupungin esteettömyysasiamies Pirjo Tujula on hyvillään uudesta kartasta:

— Palvelupisteet, aulat, ravintolat ja terminaalit voivat olla hyvin hälyisiä, ja kuulokojeen kanssa niissä on vaikea asioida, jos tarjolla ei ole induktiosilmukalla varustettua palvelua. Nyt huonokuuloiset voivat etukäteen tutkia, missä äänet kuuluvat hyvin. Palvelu on apuna myös huonokuuloisen henkilön sukulaisille ja ystäville, kun he haluavat yllättää läheisensä hyvällä elämyksellä!

Myös tapahtumien järjestäjät voivat käyttää karttaa etsiessään tapahtumapaikkaa.

Taidelaitokset, yritykset ja muut toimijat saavat itse tuoda kartalle tietonsa ja kertoa tilojen parannetusta kuuluvuudesta. Palvelukartalla on jo esimerkiksi Oopperatalon ja Helsingin Kaupunginteatterin kuuluvuuskartat.

Kuulokojeita käyttää noin 180 000 suomalaista ja kojeiden käyttö lisääntyy, koska vanhuuden huonokuuloisuus on yleistynyt. Kuulovammaisia arvioidaan olevan 10—14 % väestöstä.

Palvelukartta.hel.fi (kuuluvuuskartat).


Mikä on induktiosilmukka?

Induktiosilmukka siirtää äänen langattomasti kuulolaitteeseen.  Kun kuuntelee esitystä silmukan kautta, kuulolaite asetetaan T-asentoon. Tuolloin kuulolaitteen oma mikrofoni kytkeytyy pois käytöstä, eikä ympäristön häly häiritse kuuntelua.

Lisää tietoa induktiosilmukasta: Suomen kuulon tuki


Kuva: Helsingin kaupunginteatterin kuuluvuuskartta. Mitä tummempi vihreä, sitä parempi on kuuluvuus kuulokojeen avulla kuunneltuna. Qlu Oy