Kuva: Putkisto toteutetaan kahdessa vaiheessa. Tänä vuonna työskennellään karttaan merkityllä alueella huhtikuusta alkusyksyyn.

Paloheinään lumetusjärjestelmä latuja varten - rakentaminen alkaa huhtikuussa

Kaupunki aloittaa huhtikuussa noin kilometrin mittaisen kiinteän lumetusjärjestelmän rakentamisen Paloheinän ulkoilualueelle. Uusi lumetusjärjestelmä pidentää hiihtokautta suositulla ladulla. Ulkoiluteitä suljetaan vaiheittain töiden edetessä. Työmaan vaikutusalueelta joudutaan kaatamaan puita.

Rakennustyöt kestävät alkusyksyyn asti. Uudella järjestelmällä lumetettava latu on käytössä heti hiihtokauden alussa.


Rakennusvaiheessa kannattaa kulkea vaihtoehtoisia reittejä

Lumetusjärjestelmän rakennustyömaa aidataan, joten ulkoilijat eivät voi käyttää työskentelyalueen tieosuutta. Lisäksi työmaalla ja sen lähistöllä kulkee ajoittain työkoneita.

Lumetusjärjestelmän putkisto ja kaapelit kaivetaan maahan noin puolentoista metrin syvyyteen joko ulkoilutien viereen tai sen alle.

Kaadettavia puita jätetään maastoon etenkin luonnonsuojelualueeksi suunnitellulla alueella

Rakennustyön takia joudutaan poistamaan noin 40 puuta latureitin varrelta. Niiden juuristot eivät kestäisi rakennusvaiheen kaivutöitä, eivätkä puut olisi enää turvallisia ulkoilureitin reunapuita.

Kaadettavien puiden runkoja jätetään lahopuuksi metsään etenkin Haltialanmetsän tulevan luonnonsuojelualueen kohdalla. Muualle ulkoilumetsään maapuita jätetään, jos ne eivät haittaa rakennustyötä tai alueen ulkoilukäyttöä. Metsään jätettävät maapuut lisäävät Paloheinän metsien monimuotoisuutta entisestään.

Puiden poisto aloitetaan säiden salliessa mahdollisimman pian ja se pyritään tekemään ennen lintujen pesintäkauden alkua siltä osin, kuin se on mahdollista.

Kuva: Putkisto toteutetaan kahdessa vaiheessa. Tänä vuonna työskennellään karttaan merkityllä alueella huhtikuusta alkusyksyyn.


JAA