Pakilan ala-aste joitain vuosia sitten. Kimmo Brandt 2012

Pakilanpuiston palvelutilojen kaavoituksen avuksi 78 nettikommenttia ja asukastapaamisen ideat

Pakilanpuiston ympäristön koulut ja päiväkodit ovat tulleet korjausikään ja niitä kehitetään kokonaisuutena mm. liikuntatilojen kanssa. Hanke koskee etenkin Pakilan ala-asteen ja yläasteen kouluja sekä päiväkoteja Havukka ja Pakila.

Suunnittelijat saivat alkuvaiheessa olevan suunnittelun ja kaavoituksen tueksi kommentteja ja ideoita Kerrokantasi-verkkokyselyn kautta ja asukastapaamisessa. Niiden perusteella pakilalaiset arvostavat alueensa nykyistä ilmettä, vehreyttä, rauhaa ja toimivaa arkea.

Pakilanpuisto ja liikenteen järjestelyt kiinnostivat asukkaita eniten, ja he halusivat myös kertoa, mitä virkistysmahdollisuuksia alueella tulisi säilyttää. Osa sallisi vain alueen mittakaavan huomioivaa hillittyä rakentamista, mutta osa suosisi tehokkaampaa rakentamista Pakilantien laitamille.

”pienet metsät ovat suurta rikkautta”

Asukkaat painottivat viheralueiden hyötyjä, eikä Pakilanpuistoa monien mielestä saisi pienentää. Osa asukkaista kannatti puiston kehittämistä.

Myös perinteisiksi mainitut partion tilat ja pulkkamäki koettiin tärkeiksi säilyttää. Lisäksi Halkosuontien pientalojen puutarhapalstojen säilyttäminen nykyisellään nostettiin esiin. Toisaalta korpea ja muitakin puiston osia haluttiin joissain vastauksissa osoittaa rakentamiseen.

”Eikä alue ole liikenteellisesti järkevästi saavutettavissa lähikatujen ruuhkautumatta”

Hankkeen vaikutuksia asuinkatujen liikenteeseen pohdittiin ja yksittäisiä liikenteeseen liittyviä ehdotuksia tehtiin useita. Saattoliikenne ja mopoilu koettiin häiriöiksi ja muun muassa sen vuoksi koulut haluttiin pitää joko nykyisillä sijoillaan tai lähellä Pakilantietä. Toisaalta lasten altistuminen Kehä I:n melulle ja pienhiukkasille haluttiin estää. Autoilua pidettiin myös muutamassa vastauksessa välttämättömänä osana alueella liikkumista.

”tilojen soveltuminen uuden OPSin mukaiseen toimintaan”

Päiväkoti- ja koulurakennusten korjaaminen sekä terveelliset ja turvalliset tilat lapsille ja nuorille koettiin muutamassa vastauksessa tärkeiksi. Uusille tiloille haluttiin myös yhteys luontoon ja hyvät ulkoliikuntapaikat. Tilojen keskittämistä ja kokoamista yhteen sekä vastustettiin että kannatettiin. Uusi opetussuunnitelma ja tilojen iltakäytön tarpeet tulisi huomioida suunnittelussa.

”Ehdotus: Pakilan tyttöjen ja poikien digitalo…”

Osallistujat ideoivat alueelle uusia toimintoja ja ratkaisuja: ehdotettiin digitaloa ja tiloja nuorille. Pakilantien ympäristö mainittiin muutamassa vastauksessa paikaksi, jossa voisi olla tehokasta rakentamista ja esimerkiksi myös asumista ja uutta liiketilaa. Ideoitiin Kehä I:n kattamista ja kannen ottamista rakennusmaaksi. Lisäksi ehdotettiin paikallista koulubussia ratkaisuksi saattoliikenneruuhkiin. Ehdotettiin myös yläasteen siirtoa Paloheinään. Toivottiin monitoimitilaa, liikuntatiloja, moneen joustavia opetustiloja ja kirjastoa.

Suunnittelijat ovat tavanneet joulukuussa myös alueella toimivien järjestöjen ja seurojen edustajia ja pyytäneet näiltä kuvauksia, millaiset olisivat hyvät ja toimivat tilat harrasteiden näkökulmasta.

Seuraa hanketta verkossa

Voit seurata hanketta verkossa. Voit myös tilata suunnitelmavahdin, joka lähettää sähköpostiisi ilmoituksen, kun nähtäville tulee kaavoja tai liikennesuunnitelmia, joista voi kertoa mielipiteensä tai jättää muistutuksen.

JAA