Pakilan ala-aste Kimmo Brant

Pakilanpuiston lähialueen koulujen ja päiväkotien suunnittelu vauhtiin

Pakilanpuiston lähialueen koulujen, päiväkotien ja liikuntatilojen uudistuksen suunnittelu pääsee täyteen vauhtiin, sillä hankkeen suunnittelijaryhmä on valittu.

Hanke toteutetaan allianssina. Se tarkoittaa sitä, että kaupunki, suunnittelijaryhmä ja vielä valintavaiheessa oleva toteuttajaryhmä vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä myös jakavat hyödyt ja riskit.

Suunnittelijaryhmällä on hyvää kokemusta

Suunnittelijaryhmään kuuluvat toimistot Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy.

Suunnittelijaryhmän toimistoilla on kokemusta vastaavista onnistuneista hankkeista ja kohteista. Ne ovat suunnitelleet mm. Viikinmäen korttelitaloa (kohteen esittely Betoni-lehdessä), Sipoonlahden koulua sekä Rajatorpan koulua.

Suunnittelijaryhmä valittiin laatu- ja palkkiovertailun perusteella.

Joustava yhteistyö vauhdittaa hanketta

Allianssi kokoontuu syksyllä viikoittain tekemään yhden päivän töitä yhteisissä työtiloissa – se nopeuttaa muutoin monissa toimipisteissä tehtävää suunnittelua. Heti aluksi kootaan lisää selvityksiä mm. pedagogisista suunnitelmista, alueen luontoarvoista, melu- ja hiukkaspäästöistä ja tiloihin liittyvän liikennöinnin vaikutuksista asuntokatuihin.

Tavoitteena on saada myös toteuttajat valittua ja mukaan suunnittelutyöhön marraskuussa. Yhdessä tilojen käyttäjien kanssa tutkitaan ja vertaillaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja etsitään sitä parasta, joka halutaan tuoda asukkaille nähtäväksi ja kommentoitavaksi jo ennen joulua.

Asukastapaamisen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin syksyllä mm. kaupunkiympäristön Facebookissa https://www.facebook.com/HelsinkiKaupunkiymparisto.

Koulujen ja päiväkotien käyttäjille järjestetään tilojen suunnittelua koskevia tilaisuuksia lokakuussa.

Parhaimmillaan tilojen korjaaminen ja rakentaminen voitaisiin aloittaa jo vuodenvaihteen 2020 tienoilla.  Todennäköisesti rakentaminen etenee vaiheittain.

Väistötilojen mahdollinen tarve selviää suunnittelun myötä. Tämä lukuvuosi toimitaan nykyisissä tiloissa.

Mikä hanke?

Pakilan palvelurakennukset -hanke koskee Pakilan ala-astetta ja yläastetta sekä päiväkoteja Havukka ja Pakila. Opetus- ja päivähoitotilojen lisäksi suunnitellaan läheisten liikunta-alueiden ja mahdollisesti vapautuvien tonttien kehittämistä.

Tavoitteena on suunnitella paras kokonaisuus koulujen ja päiväkotien toiminnan, kaupunkikuvan ja kokonaiskustannusten kannalta. Tilojen pitää tukea varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaista toimintaa, ja myös harrastustoiminnan tarpeita on tärkeää huomioida suunnitelmissa.  Käytännössä tämä tarkoittaa uudistettua tai uutta muunneltavaa ja monikäyttöistä tilaa.

Hanke käynnistettiin vuoden 2018 tammikuussa. Kevään aikana tavattiin alueen asukkaita ja toimijoita sekä kysyttiin asukkaiden toiveita avoimella verkkokyselyllä.


Seuraa hanketta verkossa:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tilat/pakilan-palvelutilat.

Tule tapaamaan meitä 7.10. Kekereille
Vapaamuotoista keskustelua Pakin-talon pihalla klo 7.10. klo 12-15 (Etupellontie 2)

Otsikkokuva: Pakilan ala-aste. Kimmo Brandt.