Kartta väistötilan sijainnista

Pakilan ala-asteen 500 oppilaalle tilapäinen koulu Aulikin puistoon 2020 syksyksi

Helsingin kaupunki suunnittelee uudistavansa Länsi-Pakilan koulujen ja päiväkotien tilat lähivuosina. Pakilan ala-asteen ja myöhemmin myös päiväkoti Havukan tarpeisiin tarvitaan tilapäinen rakennus korjaus- ja rakennustöiden ajaksi. Kaupunki haluaa tarjota oppilaiden ja opettajien kokeiltavaksi ja käytettäväksi uudenaikaisen joustavan ja monikäyttöisen oppimisympäristön jo väistötiloissa.

Tilapäistä koulua suunnitellaan päiväkoti Kytöniityn lähellä olevalle kentälle Aulikin puistoksi kutsutulle alueelle (Paloheinäntie 40 ja 42a välinen kenttä ja leikkipaikka). Rakennuksen tilat mitoitetaan ala-asteen 500 oppilaalle.

Tavoitteena on aloittaa tilapäisen koulun rakentaminen helmikuussa 2020, mutta työkoneet ja rakentajat ilmaantuvat ”Aulikin puistoon” jo aiemmin, sen jälkeen kun rakennuslupa on myönnetty. Työt aloitetaan valmistelemalla kenttää rakentamiskuntoon, muun muassa puita kaadetaan ja leikkipaikka poistetaan tilapäisesti käytöstä. 

Pakilan ala-asteen on tarkoitus muuttaa väistötiloihin ensi vuoden syyslukukauden alussa eli elokuussa 2020. Keväällä 2022 olisi päiväkoti Havukan lasten vuoro muuttaa taloon. Ala-asteen 1. ja 2. luokat jäävät tuolloin rakennukseen ja jakavat sen päiväkodin kanssa.

Osin kaksikerroksiseen rakennukseen on suunniteltu alustavasti muun muassa ruokailu-, käsityö- ja liikuntatilat sekä nykyaikaisia oppimisauloja ja oppimissoluja.

Pakilan ala-asteen rakennus (Halkosuontie 88) on tarkoitus peruskorjata ja sen viereen rakentaa laajennusosa Pakilan yläasteen käyttöön. Päiväkoti Havukka (Elontie 35) puretaan uuden päiväkoti- ja opetusrakennuksen tieltä, joka valmistuu arviolta kesällä 2023. Toistaiseksi ei ole tiedossa, onko väistötiloille käyttöä tämän jälkeen.  Väistötilat toteutetaan osana Pakilanpuiston allianssihanketta, jossa kaupunki sekä hankkeen suunnittelijat ja toteuttajat jakavat yhdessä hankkeen riskit ja hyödyt.

Lue lisää hankkeesta sivulta  www.hel.fi/pakilan-tilat.

Kuvassa koulusta alustava suunnitelma, jota vielä kehitetää.

Viitteellisiin suunnitelmiin perustuva kuva. Rakennuksesta on tehty viitteelliset suunnitelmat, joita tarkennetaan sen jälkeen, kun urakoitsija on valittu. Koulun pihaa ei ole tarkoitus aidata. Kevyen liikenteen yhteys puistosta Paloheinäntielle siirretään kulkemaan koulun editse. Pihaa ja sisätiloja muokataan päiväkotikäyttöön sopivaksi ennen päiväkoti Havukan siirtymistä väistötiloihin (Pakilanpuiston allianssi / HTM Arkkitehdit Oy).