Kapea katu, jonka reunalla pysäköityjä autoja. Auto ajaa toista reunaa. Pyöräilijä ajaa keskellä katua.

Paciuksenkaaren läpiajoon etsitään ratkaisua

Helsinki suunnittelee muutoksia Pikku Huopalahden alueen liikenteeseen. Paciuksenkaari suunnitellaan katkaistavaksi autoliikenteeltä. Lisäksi Tilkanvierrolle ja Ratsastielle suunnitellaan pyöräkatuja osana pyöräliikenteen Pasilanbaanaa. Katusuunnitelmista järjestetään yleisötilaisuus torstaina 22.9.2022 klo 17–18.30 Teamsissa.

Tavoitteena rauhoittaa alue läpiajoliikenteeltä

Suunnitelman tavoitteena on poistaa Mannerheimintien ja Paciuksenkadun välinen läpiajoliikenne sekä rauhoittaa Pikku Huopalahden paikalliskatuja. Paciuksenkaaren katkaisu autoliikenteeltä tehtäisiin Tilkankadun ja Tilkanvierron risteyksen läheisyydessä. Kadun katkaisun myötä autoliikenne Paciuksenkaarelle tapahtuu ainoastaan etelästä Paciuksenkadun kautta.

Paciuksenkaaren katkaisun arvioidaan vähentävän Pikku Huopalahden eteläisen ja keskisen osan paikalliskatujen liikennemääriä merkittävästi, ja vaikuttavan sitä kautta myönteisesti alueen viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen. Liikennemäärien vähenemisellä on lisäksi myönteinen vaikutus suunnitteilla olevaan Pasilanbaana-pyöräreittiin, joka kulkee Pikku Huopalahden puiston ja Tilkanvierron kautta Ratsastielle.

Ehdotetun ratkaisun taustalla on Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025, joka painottaa kestävän liikkumisen edistämistä lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä.

Alueelta saatu palautetta häiritsevästä läpiajoliikenteestä

Paciuksenkaari on Pikku Huopalahden eteläosassa ja Meilahden kaupunginosassa sijaitseva 550 metriä pitkä niin sanottu paikallinen kokoojakatu, jolla on 30 km/h nopeusrajoitus. Katu muodostaa yhdessä Tilkankadun ja Korppaanmäentien kanssa reilun kahden kilometrin mittaisen yhteyden Paciuksenkadulta aina Vihdintielle asti.

Paciuksenkaaren kautta kulkee runsaasti läpiajoliikennettä Mannerheimintielle ja sitä kautta Hakamäentielle, sillä sitä pidetään näppäränä oikotienä ruuhkaisen Lapinmäentien ja Vihdintien alkupään ohitse. Monet käyttävät reittiä myös toiseen suuntaan eli läpiajoon Mannerheimintieltä Paciuksenkadulle.

Asukkailta tulleen palautteen perusteella läpiajoliikenne aiheuttaa merkittävää häiriötä ja turvattomuutta. Läpiajon hillitsemiseksi kadulla on muun muassa korotetut risteysalueet ja kadun itäpäässä yksikaistaiseksi kavennettu katuosuus. Läpiajosta kärsitään eniten Paciuksenkaarella ja Tilkankadulla, jotka hidasteista huolimatta muodostavat houkuttelevan oikaisun alueen läpi.

Paciuksenkaaren ajoneuvomäärä laskee selvästi

Alueen katujen autoliikenteen määrien arvioidaan vähenevän läpiajon poistumisen seurauksena ja Paciuksenkaaren liikenneturvallisuus paranee nykyisestä merkittävästi. Paciuksenkaaren pohjoisosan nykyinen autoliikennemäärä on 2 400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Asiantuntija-arvion mukaan ajoneuvojen lukumäärä vähenee alle 200 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Paciuksenkaaren katkaisun seurauksena Pikku Huopalahden saavutettavuus sekä liikkuminen autolla alueen sisällä heikentyy jonkin verran. Koska autolla ei jatkossa pääse ajamaan Paciuksenkaarelta Tilkankadulle tai Tilkanvierrolle, läpiajavien autojen matkat pidentyvät. Matka-ajat pidentyvät ruuhka-aikaan eniten Munkkiniemen suunnalta Pikku Huopalahden keskiosaan sekä Hakamäentien suunnalta alueen eteläosaan. Näiden kohdalla matka-ajat kasvavat 2-6 minuuttia nykyiseen verrattuna. Läpiajon on arveltu siirtyvän Paciuksenkaarelta lähinnä Tukholmankadulle tai Huopalahdenkatu–Vihdintie–Mannerheimintie -reitille, jotka ovat katuluokitukseltaan niin sanottuja pääkatuja.

Yleisötilaisuus verkossa 22. syyskuuta

Katusuunnitelmien luonnokset esitellään yleisölle torstaina 22.9.2022 klo 17–18.30 Teams live -tapahtumassa. Tilaisuuteen voi valmistautua tutustumalla Helsingin kaupungin ohjeisiin Näin osallistut Teams live -tapahtumaan. Yleisötilaisuuden osallistumislinkki on https://bit.ly/tilkanvierto-ratsastie

Asukastilaisuudessa käydään läpi suunnittelun lähtökohdat, esitellään alustavat katusuunnitelmaluonnokset sekä Paciuksenkaaren katkaisun vaikutusten arvio. Tilaisuudessa asukkailla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä keskusteluosiossa ja kertoa näkemyksensä suunnittelijoille.

Katusuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 14.9.-4.10.2022 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Tavoitteena on, että katusuunnitelmat hyväksyttäisiin vuoden 2022 aikana ja rakentaminen alkaisi keväällä 2023.

Kartta alueesta

Kuvassa Tilkanvierto. Kuva: Jari Hurskainen