Maunulanpolku on jalankulun ja pyöräilyn reitti. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma esillä

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma on valmistumassa. 

Aluesuunnitelman luonnos oli kommentoitavana Kerro kantasi -verkkopalvelussa 22.10.–19.11.2019 ja siitä saatiin palautetta. Kyselystä saatu palaute on otettu suunnitelmaa laadittaessa mahdollisuuksien mukaan huomioon. 

Päivitetty aluesuunnitelma ja vuorovaikutusraportti ovat esillä kaupunkiympäristön verkkosivulla 8.–23.10.2020 osoitteessa www.hel.fi/aluesuunnitelmat > Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma.

Palautetta suunnitelmasta voi antaa 23.10.2020 asti. Tämän jälkeen suunnitelma-aineisto viimeistellään ja se viedään kaupunkiympäristölautakuntaan hyväksyttäväksi.

Mikä on aluesuunnitelma? 

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. 

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Aluesuunnitelman vuorovaikutuksen aikana saatu palaute kootaan vuorovaikutusraporttiin. Raportissa esitetään yhteenvedot suunnitelman valmisteluaikana saadusta palautteesta sekä kuvataan, miten saatu palaute on vaikuttanut suunnitelmaan. 

Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet on suunniteltu osana aluesuunnitelmaa. Tarkempi luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja se laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa. 

Kuva: Ramboll Finland Oy.