Suunnitelmaselostuksen kansi.

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma kommentoitavana

Oulunkylän ja Maunulan alueelle laadittavan aluesuunnitelman luonnos on valmistunut. Suunnitelmaselostukseen voi tutustua ja kertoa mielipiteitä valikoiduista katu- ja puistokohteista Kerro Kantasi -palvelussa. 

Keskustelu on avoinna 22.10.–19.11.2019 osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi (Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma). 

Aluesuunnitelman alueeseen kuuluvat Maunula, Metsälä, Oulunkylä, Pirkkola, Veräjälaakso ja Veräjämäki. 

Suunnitelmaluonnosta muokataan tarpeen mukaan saadun palautteen perusteella. Tavoitteena on viedä valmis suunnitelma kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttäväksi keväällä 2020. 

Mikä on aluesuunnitelma? 

Aluesuunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. 

Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana. 

Suunnitelmassa ei käsitellä koulujen ja päiväkotien pihoja eikä liikuntapuistoja ja lähiliikuntapaikkoja. Aluesuunnitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, kuten asemakaavoitusta. 

Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet on suunniteltu osana aluesuunnitelmaa. Tarkempi luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma tehdään aluesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja se laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja järjestöjen kanssa. 

Suunnittelua esittelevän sivusto: Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma
( www.hel.fi/aluesuunnitelmat > Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma)


JAA