Suoraan sisältöön
A A A
Havainnekuva Meri-Rastilan puistojen alustavasta suunnitelmasta. Kuva: LOCI maisema-arkkitehdit Oy

Ota kantaa Meri-Rastilan puistojen suunnitteluun

Haruspuistosta, Ison Kallahden puistosta ja Pohjavedenpuistosta tehdään tänä keväänä alustava suunnitelma. Suunnitelmassa hahmotellaan, millaisia puistot ovat luonteeltaan ja mitä niissä voi tehdä. Puistojen lisäksi suunnitelmassa etsitään keinoja parantaa Meri-Rastilan tien katuympäristön viihtyisyyttä. 

Helsingin kaupunki kaipaa suunnittelun tueksi alueen asukkaiden näkemyksiä. Ajatuksia voi kertoa 11. huhtikuuta asti kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi. Puistoista voi tulla keskustelemaan myös asukastilaisuuteen, joka pidetään 21. maaliskuuta kello 17.30–19.30 Merilahden peruskoulun Jaluspolku 3:n toimipisteessä.

Toimintaa, syötävä puutarha ja metsän rauhaa

Yleissuunnitelmassa Haruspuistosta esitetään Meri-Rastilan keskeistä toiminnallista puistoa. Leikkipuisto, tapahtuma-aukio, pelikenttä ja nuorten puisto keskitettäisiin puiston ytimeen ja puiston reunamat säilytettäisiin pääosin metsäisinä. 

Ison Kallahden puistoa uudistettaisiin maltillisesti puiston luonteen mukaisesti. Harbonkadun puoleiseen kulmaukseen sijoitettaisiin asukkaiden toivoma ”syötävä puutarha”, jossa olisi hedelmäpuita ja asukkaiden omia viljelyksiä.

Pohjavedenpuiston reunoille on suunniteltu uusia asuntoja. Muilta osin puisto säilytettäisiin metsäisenä ja sinne tehtäisiin polkumaisia reittejä, jotta kulutus metsäisillä alueilla olisi vähäisempää. 

Kadusta kaupunkigalleriaksi

Meri-Rastilan tiestä ideoidaan kaupunkigalleriaa julkisivutaiteen, muraalien ja valaistuksen keinoin. Kadun risteyskohtia esitetään muutettavaksi aukiomaisiksi. Lisäksi alikulkuja maalattaisiin, valaistusta parannettaisiin ja katupuita uusittaisiin.

Puistojen ja Meri-Rastilan tien tarkempaa suunnittelua jatketaan yleissuunnitelman pohjalta, kun Meri-Rastilan asemakaava on tullut voimaan – arviolta vuoden 2019 aikana. Puistojen ja katuympäristön parantaminen on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta.  Alueelle kaavoitetaan uusia asuntoja ja palveluita – muun muassa liikekeskus on kokemassa täydellisen uudistuksen.

Purkava lisärakentaminen kiinnostaa

Purkava lisärakentaminen, eli nykyisten rakennusten korvaaminen uusilla, on herättänyt kiinnostusta Meri-Rastilan kiinteistönomistajien, taloyhtiöiden ja tontinvuokralaisten parissa. Purkamisen mahdollistavaa kaavamuutosta on toivottu 11 tontille.

Meri-Rastila on rakennettu väljästi ja matalasti, joten vanhat rakennukset purkamalla tonteille voidaan rakentaa aiempaa enemmän asuntoja, jotka ovat lisäksi edeltäjiään toimivampia ja laadukkaampia. Kun kiinnostus tonttien lisärakentamiseen on kasvanut, on viheralueille kaavailtua rakentamista voitu vähentää.

Täydennysrakentamiseen tähtäävästä asemakaavasta on valmistunut uusi versio, jota voi kommentoida 11. huhtikuuta asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi sekä asukastilaisuudessa 21. maaliskuuta. Kaavaehdotus on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi ensi syksynä.

Lisää aiheesta:

Kommentoi puistosuunnitelmaa ja asemakaavaa

Asemakaavan suunnitteluaineisto


JAA