Kaupunki kasvaa rannikkoa pitkin itään.

Östersundomin yleiskaava etenee päätöksentekoon

Östersundomin yleiskaava etenee päätöksentekoon. Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteistyöllä on saatu aikaan hyvä, toteuttamiskelpoinen ja keskeiset tavoitteet täyttävä ratkaisu, joka avaa koko metropolialueelle uuden kasvukäytävän rannikkoa pitkin itään.

Kaupunki kasvaa rannikkoa pitkin itään.

Yleiskaava mahdollistaa 80 000 – 100 000 asukkaan ja 30 000 uuden työpaikan sijoittumisen Östersundomiin. Asuinrakentamisesta 48 prosenttia on kaupunkipientaloja, ja kaupunkirakenne on eurooppalaisen tiivis. Kaavan maapinta-alasta 30% on viher- ja virkistysalueita, jonka päälle tulevat vielä luonnonsuojelualueet ja selvitysalue.

Kaavan valmistelussa on ratkottu luonnonsuojelukysymyksiä usean vuoden ajan. Kaavassa esitetään selvitysaluetta Natura 2000 –alueiden ympäröimään Salmenkallioon, sillä luonnonsuojelualueen laajennus sekä mahdollisten rakennusalueiden suhde suojeltaviin alueisiin edellyttää yleiskaavaa tarkempaa suunnittelua.

Kerrosalat toiminnoittain

Kerrosalat toiminnottain.

Avaimet tulevaisuuden suunnitteluratkaisuille

Metropolialueen laajeneminen itään edellyttää seudullista yhteistyötä maankäytön ja liikenteen ratkaisujen yhteensovittamiseksi. Östersundomin joukkoliikenne perustuu metroon, ja metron rakentaminen on edellytys koko yleiskaavan toteutumiselle. Vuosikymmeniä kestävässä rakentamisessa on mahdollisuus hyödyntää uusimpia ja ympäristöystävällisimpiä tekniikoita, ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja kaupungin, yliopistojen, elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa.

– Östersundom on ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa meren ja luonnon äärelle kokonaan uusi kaupunki, jossa nautitaan pikkukaupungin tunnelmasta ja jossa kaikki on lähellä. Alueenkeskuksista löytyy lähestulkoon kaikki tarvittavat palvelut ehkä oopperaa lukuun ottamatta. Kilometrin säteellä metroasemista on 60 000 asukasta ja 30 000 työpaikkaa. Nopeat yhteydet Helsingin keskustaan, Kehä III:n suuntaan ja lentokentälle sekä Vuosaaren satamaan palvelevat sekä asukkaita että yrityksiä, kertoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho.

Suunnittelu ja toteutus

Toteuttamisen tavoitteellinen aikataulu.

Tilaa elinkeinotoiminnalle

Östersundomissa on tilaa yrityksille ja tuotannolle. Alueelle tulee hyvät edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle. Alueella voidaan hyödyntää Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman kehityskäytävän vetovoimaa, ja aluetta kehitetään yhteistyössä kiertotaloutta hyödyntävien yritysten kanssa.

Linkit:

Östersundomin yleiskaavan aineistot
Östersundom-toimikunnan esityslista 19.6.2018
Esite: Mahdollisuuksien Östersundom