Kaisaniemen ala-asteen oppilaat antavat palautetta koulun sisäilmasta. Kuva: Anni Turunen

Kiitettävä vai välttävä? Oppilaat arvioivat koulujen sisäilmaa

Hyvän sisäilman edellytyksiä selvittävän Smart & Clean -hankkeen tutkimusvaihe on alkanut neljässä helsinkiläisessä oppilaitoksessa. Hankkeessa verrataan koulujen sisäilmastosta saatavaa mittausdataa tilojen käyttäjien antamaan palautteeseen. Oppilaat ovat keskeisessä roolissa palautteen antajina.

Kaisaniemen ala-asteen 3 A -luokka pääsi helmikuun lopulla arvioimaan luokan sisäilman laatua. Palautelaitteelle oli ensimmäisenä päivänä jonoa.  

”Sisäilma tuntuu täällä hyvältä. Vanhassa koulussani Aleksis Kiven ala-asteella piti aina jokaisella tunnilla avata ikkunat, ja siellä tuli vähän viileää. Muuten oli tosi kuuma”, luokan oppilas Ronja Leskijärvi kertoo. 

Kaisaniemen ala-asteen koulurakennuksen perusparannus valmistui runsas vuosi sitten. Oppilaat Armi Kovanen, Ronja Leskijärvi, Silva Salin ja Elsa Launiainen kertovat pitävänsä koulun uusituista tiloista. Etenkin liikuntasali hohtavine pintoineen saa kiitosta. Myös luokanopettaja Anne Niiniluoto on tyytyväinen remontoituihin tiloihin. Ilmanvaihto saattaa hänen mukaansa tarvita kuitenkin tehostamista. 

”Jos olemme pitkään luokassa, eikä sitä tuuleteta, ilma ei ole ehkä enää iltapäivisin niin raikasta kuin aamuisin. Tilanne ei kuitenkaan ole enää ollenkaan niin paha kuin ennen”, Niiniluoto arvioi. 

Käynnissä olevassa Smart & Clean -hankkeessa tilojen käyttäjät antavat sisäilmasta reaaliaikaista palautetta. Oppilaat ovat tutkimuksessa avainasemassa, ja kaupunki toivookin heiltä paljon palautetta sisäilmasta. Jos mittausdatan tai käyttäjäpalautteen perusteella pitää esimerkiksi muuttaa opetustilan lämpötilaa tai ilmanvaihdon määrää, se on mahdollista tehdä.

”Pääsemme keskustelemaan kiinteistönhoidon kanssa siitä, miten koulun lämmitysjärjestelmää ja ilmanvaihtojärjestelmää käytetään, ja löytämään optimaalisen käytön parhaiden mahdollisten sisäilmasto-olosuhteiden luomiseksi. Kun olemme seuranneet neljän koulun sisäilmasto-olosuhteita ja palautetta joitakin kuukausia, voimme ryhtyä suunnittelemaan lisäantureiden ja mahdollisesti palautejärjestelmien hankintaa”, kertoo kaupunkiympäristön toimialan johtava asiantuntija Marianna Tuomainen.

Helsingissä kerätään tietoa neljästä rakennuksesta 

Hyvän sisäilman edellytyksiä selvittävässä VTT:n ja Aalto-yliopiston hankkeessa ovat mukana Espoo, Helsinki ja Vantaa. Helsingistä tutkimukseen osallistuvat Kaisaniemen ala-asteen lisäksi Keinutien ala-aste Kontulasta, Myllypuron peruskoulun alatalo sekä Stadin ammattiopiston Meritalon toimipaikka. 

”Kaikki Helsingin kaupungin kohteet Smart & Clean -hankkeessa ovat 2010-luvulla peruskorjattuja siten, että ilmanvaihtojärjestelmä toimii niissä tarpeenmukaisesti. Ilmanvaihdon määrä riippuu siis opetustilassa olevien henkilöiden määrästä sekä opetustilan lämpötilasta”, Tuomainen kertoo.

Kaisaniemen ala-asteen valintaan vaikutti Tuomaisen mukaan myös sen sijainti sekä vuosikymmen, jolloin se on alun perin rakennettu. Kaksi muuta ala-astetta sijaitsevat Itä-Helsingissä ja ovat 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuja. Kaisaniemen ala-aste on rakennettu vuonna 1924, ja siellä oli vielä ennen perusparannusta painovoimainen ilmanvaihto.

”Kaisaniemen koulun henkilökunta ja oppilaat ottivat innostuneesti vastaan sisäilmamittauslaitteet, ja huoltajatkin ovat erittäin tyytyväisiä, että sisäilmaa tutkitaan remontin jälkeen. Hanke antaa koulun henkilökunnalle, oppilaille ja huoltajille tarkempaa tietoa sisäilmasta. Hienoa, että oppilaita osallistetaan arvioimaan sisäilman laatua ja arvostetaan heidän mielipiteitään ja tuntemuksiaan”, sanoo Kaisaniemen ala-asteen rehtori Susanna Kantanen.

Lisää aiheesta:

Smart & Clean -hanke