Pohjois-Haagassa Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin tien risteyksessä uusia liikennejärjestelyjä

Pohjois-Haagassa Näyttelijäntiellä, Ida Aalbergin tiellä ja Adolf Lindforsin tiellä jatketaan katutöitä, joiden uuden vaiheen vuoksi risteyksessä on muutettu liikennejärjestelyjä. Muutoksia on tulossa lisää huhti-toukokuussa.

Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien risteysalue on avattu kaukolämpötöiden vuoksi. Työt ovat alkaneet heti pääsiäisen jälkeen ja kestävät arviolta vappuun saakka.

Kaukolämpötyöt hidastavat liikennettä erityisesti Ida Aalbergin tiellä vielä toukokuussa. Ida Aalbergin tien ja Näyttelijäntien risteykseen tehdään uudet liikennejärjestelyt viikoiksi 18–22.

Näyttelijäntien ylittävä suojatie Adolf Lindforsin tien ja Ida Aalbergin tien etelälaidalla (päiväkodin puoli) on suljettu huhti- ja toukokuun ajan. 

Ida Aalbergin tien pohjoispuolella (Pohjois-Haagan ostoskeskuksen puoli) kävely- ja pyörätie pyritään pitämään avoimena.

Huhti-toukokuussa louhitaan kalliota

Näyttelijäntien pohjoispäässä louhitaan kalliota huhti-toukokuun vaihteessa uutta vesihuoltolinjaa varten. Louhintatyöt tehdään päiväsaikaan kello 7.00–18.00, ja siitä aiheutuu melua.        

Näyttelijäntien alueen vesihuoltolinja valmistuu suunnitelman mukaan kesäkuussa viikolla 24. Näyttelijäntiellä kiveys ja asfaltointityöt pyritään aloittamaan touko-kesäkuun taitteessa.

Paremmat yhteydet kävelijöille ja pyöräilijöille

Toukokuussa 2019 alkaneen katu-urakan yhteydessä Näyttelijäntien, Ida Aalbergin tien ja Adolf Lindforsin tien liikennevalo-ohjattu risteys muutetaan kiertoliittymäksi ja kävelyn ja pyöräilyn reittejä parannetaan.  Samassa yhteydessä parannetaan myös vesijohto-, jätevesi-, hulevesi- ja kaukolämpölinjoja sekä uusitaan sähköverkon ja operaattoreiden kaapeleita.

Myös leikkipuisto Idan ulkoalueet peruskorjataan, tämä työ valmistuu kuluvan kevään aikana.

Urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Katusuunnitelmat karttapalvelussa