Näkövammaisten esteettömyyspalkinto Hämeentien uudistukselle

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry palkitsi Destian ja Helsingin kaupunkiympäristön toimialan näkövammaisten osallisuutta merkittävästi edistäneestä toiminnasta Hämeentien uudistuksessa.

Hämeentien uudistuksen eri vaiheissa otettiin käyttöön uusia saavutettavuuden, osallistamisen ja esteettömyyden toimintamalleja, jotka helpottavat näkövammaisten ja muiden erityisryhmien elämää ja lisäävät heidän osallisuuttaan mittavien rakennusurakoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkiksi näkövammaisille suunnattua viestintää ja esteettömiä reittejä suunniteltiin yhteistyössä. Urakan aikana viestintä on ollut varsin aktiivista.

Palkinnon saivat myös kaupungin esteettömyysasiamies Pirjo Tujula ja Näkövammaisten liiton esteettömyysasiantuntija Juha Sylberg.