Myllykallion koulun perusparannushanke etenee

Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun perusparannuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja etenee päätöksentekoon elokuun aikana. Kesällä saatujen tutkimustulosten perusteella koulua voidaan käyttää nykyiseen tapaan perusparannukseen asti. Vuonna 1954 valmistuneen Myllykallion koulun perusparannus alkaa arviolta vuoden 2020 alussa.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto käsittelee perusparannuksen hankesuunnitelmaa kokouksessaan torstaina 23. elokuuta.

Hankesuunnitelma koskee rakennuksessa tehtävää laajaa teknistä ja toiminnallista perusparannusta.

Kaupunki on teettänyt Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulussa viime vuosina useita tutkimuksia ja korjauksia sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Selvitysten mukaan ongelmien keskeisenä syynä on ollut puutteellinen ilmanvaihto. Lisäksi sisäilman laatua ovat voineet heikentää rakennuksen paikalliset mikrobivauriot. Koulusta ei ole löytynyt laajoja mikrobivaurioita.

Kuluneen kesän aikana Myllykallion koulussa tehtiin täydentävä sisäilmatekninen tutkimus, jossa selvitettiin, ovatko korjaukset ja aiemmat tutkimukset olleet riittäviä. Tulosten perusteella aiemmin ja tänä kesänä tehdyt korjaukset ovat olleet kattavia, ja koulutyö voi jatkua rakennuksessa laajempaan perusparannukseen asti.

Huonekohtaiset ilmanvaihtokoneet parantavat sisäilmaa

Kuluneen kesän aikana viiteen luokkaan asennettiin huonekohtaiset ilmanvaihtokoneet, jotka luovat luokkiin koneellista ilmanvaihtoa vastaavat olosuhteet. Huonekohtainen ilmanvaihtokone on nyt jokaisessa luokassa. Lisäksi kesällä tehtiin pienempiä sisäilman laatua parantavia korjauksia ja muita toimia muun muassa uusimalla yhden luokan ikkunat ja purkamalla vanhoja kaapistoja.

Ongelmien poistamiseksi koulurakennusta on jo aiemmin korjattu uusimalla ikkunoita, tiivistämällä rakenteita, korjaamalla paikallisia kosteus- ja mikrobivauriota, asentamalla luokkakohtaisia ilmanvaihtokoneita, ummistamalla hormeja ja poistamalla luokista vanhaa irtaimistoa.

Lisäksi kellarikerroksen bänditila on poistettu käytöstä rakenteissa todettujen kosteusvaurioiden vuoksi ja siksi, että varastotilaksi suunnitellun tilan ilmanvaihto ei ole mitoitettu bänditoimintaa varten. Kesällä tehdyn tutkimuksen mukaan kellaritiloista ei kulkeudu ilmavirtauksia ylempien kerrosten käyttötiloihin.

Kesällä tehdyssä selvityksessä ei paljastunut merkittävää uutta tietoa rakennuksen kunnosta. Koulun henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille järjestetään tänä syksynä asiaa koskevat tiedotustilaisuudet.

Tietoa koulurakennuksesta »
Tietoa sisäilmasta »
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston esityslista 23.8.2018 »


JAA