Mustapuron ympäristössä tehdään maaperätutkimuksia

Mustapuron ympäristössä Helsingin Vartiokylässä tehdään maaperätutkimuksia välillä Kehä 1 – Tulisuontie 12–14.7.2021 välisenä aikana. Tutkimukset liittyvät tulevaan purouoman kunnostukseen sekä siltojen ja ojarumpujen uusimiseen alueella.

Työt aloitetaan 12.7.2021 tutkimusalueen pohjoisosasta, josta siirrytään kohti etelää.

Tutkimukset toteutetaan noin kolmen metrin syvyisillä koekuopilla, jotka kaivetaan kaivinkoneella. Koekuopat ennallistetaan näytteenoton jälkeen. Tutkimuksen aikana Mustapuroa reunustavilla kävely- ja pyöräilyväylillä ajetaan kaivinkoneella ja ajoittain myös henkilöautolla. Töitä tehdään pääasiassa klo 8-16 välisenä aikana.

Työt eivät vaikuta alueella liikkumiseen. Työskenneltäessä lähellä kulkuväyliä työkoneista ilmoitetaan varoituskolmioin.