Talvinen lumipyry Taka-Töölössä, Toivonkadulla. Kuva: Erja Lehto

Kerro mielipiteesi liikenneväylien talvihoidosta

Helsingin kaupunki selvittää asukkaiden ja muiden liikkujien tyytyväisyyttä yleisten alueiden ylläpitoon. Laatuaan ensimmäinen pelkästään yleisten alueiden ylläpitoon liittyvä kysely kohdistuu talvihoitoon, eli lumen poistoon ja liukkauden torjuntaan liittyviin toimenpiteisiin. Kysely järjestetään karttapohjaisena verkkokyselynä 18.–31.3.2019.

– Haluamme saada tietoa käyttäjien kokemuksesta, ja siitä onko talvihoitopalvelun taso ollut riittävä mahdollistamaan päivittäisen liikkumisen talvikaudella 2018–2019. Käyttäjien tyytyväisyyttä halutaan selvittää meneillään olevan hoitokauden aikana tai viimeistään heti kauden päätyttyä, jotta hoitokauden omakohtaiset kokemukset olisivat tuoreessa muistissa, sanoo ylläpitoinsinööri Juha Paahtio Helsingin kaupungilta.

Kyselyllä selvitetään käyttäjien näkemyksiä talvihoidon onnistumisesta ja millaista alueellista vaihtelua tyytyväisyydessä on Helsingissä. Kyselyllä ei pyritä selvittämään tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden tasoa eli kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä vastaajat eri puolilla Helsinkiä ovat, vaan että vastaako talvihoidon taso käyttäjien tarvetta.

Kysely ja käyttäjätyytyväisyyden selvittäminen on tarkoituksella rajattu koskemaan testausvaiheessa vain yleisiä alueita eli ajoratoja, jalkakäytäviä, pyöräily-, ja ulkoilureittejä sekä käyttäjien kokemusta talviaikana niillä liikkumisesta. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman laaja ja kattava näkemys, mitä ei ole rajattu johonkin käyttäjäryhmään.

Kuka voi osallistua?

Kyselyyn voivat osallistua kaikki, jotka käyttävät Helsingin yleisiä alueita liikkumiseen, ammatin harjoittamiseen tai vapaa-ajan toimintaan.

Miten kysely järjestetään?

Kysely perustuu Maptionnaire karttasovellukseen, joka avataan määräajaksi vastausten antamista varten.
Pääset kyselyyn linkistä
http://mpt.link/talvihoito.

Samaa karttasovellusta on käytetty muissakin kaupungin järjestämissä kyselyissä ja siten se on jo tuttu monelle kaupunkilaiselle.

Kysely on laadittu mahdollisimman lyhyeksi niin, että vastaaminen on vaivatonta ja sujuu nopeasti. Vastaamisen yhteydessä ei voi jättää sanallista palautetta talvihoidosta. Mikäli sellaista haluaa antaa, on kyselyssä suora linkki kaupungin palautejärjestelmään.

Mitä kysytään?

Kyselyyn vastaajia pyydetään merkitsemään kartalle kohta tai paikka, johon arvio liittyy sekä kertomaan olen tyytyväinen tai en ole tyytyväinen juuri siinä kohdassa tai paikassa: lumen auraukseen, liukkauden torjuntaan, lumen poiskuljetukseen sekä turvallisuuteen.

Alueiden käyttäjiä muistutetaan vastaamaan myös silloin, kun he voivat kertoa olevansa tyytyväisiä jossain arvioitavissa osa-alueessa. Kaupungin ylläpitoväki odottaa saavansa tietoa siitä, missä päin kaupunkia ja missä osa-alueissa on onnistuttu.

Linkki kyselyyn: http://mpt.link/talvihoito

Lisätietoja kyselystä:

ylläpitoinsinööri Juha Paahtio
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 39650
etunimi.sukunimi@hel.fi


JAA