Haagan ja Metsälän suuntaan menevä liikenne ohjataan työnaikaiselle rampille Heinä-elokuun vaihteessa.

Metsäläntien rampissa sijaitseva huonokuntoinen hulevesiputki uusitaan

ELY-keskus uusii kesän aikana sade- ja sulamisvesiä kuljettavan hulevesiputken, joka on osa Haaganpuron pääuomaa ja toimii myös uhanalaisen taimenen elinympäristönä.

Taimenten kulku- ja elinolosuhteiden varmistamiseksi uusimistyötä on suunniteltu Vaelluskala ry:n ja ELY-keskuksen yhteistyönä.

Työn aikana ramppialueelle rakennetaan noin 100 metriä uutta avouomaa ja hieman yli 100 metriä halkaisijaltaan hieman entistä kookkaampi putkitettu osuus Metsäläntien alle. Aiemmin Haaganpuro on kulkenut suljetussa hulevesiputkessa koko ramppialueen alitse.

Saneeraukseen liittyy erityishaasteita, koska hulevesiputki kulkee vilkkaan Hämeenlinnanväylän kyljessä Metsäläntien rampin alla ja Haaganpurossa esiintyvä uhanalainen taimen käyttää putkea vaellusreittinään.

Taimenten kulku- ja elinolosuhteiden varmistamiseksi hulevesiputken uusi putkitettu osuus sekä uusi avouoma-osuus rakennetaan kuivatyönä häiritsemättä uoman nykyistä virtausta. Uuden uoman valmistuttua veden virtaus siirretään hallitusti uuteen uomaan, jonka jälkeen vanha putkitettu osuus osittain täytetään ja osittain poistetaan. Taimenten kulku- ja elinolosuhteiden varmistamiseksi uusimistyötä on suunniteltu Vaelluskala ry:n ja ELY-keskuksen yhteistyönä.

Työ aloitetaan kesäkuussa valmistelevillä töillä. Valmistelevien töiden aikana liikenne kulkee normaalisti alennetuin nopeusrajoituksin.

Heinä-elokuun vaihteessa Helsingistä Haagan ja Metsälän suuntaan menevä liikenne ohjataan työnaikaiselle rampille. Työt valmistuvat syyskuussa.

Kevyt liikenne pääsee työmaan ohi koko työn ajan.

Kuva: ELY-keskus