Merihaka Hakaniemen sillalta nähtynä

Merihaan tulevaisuudesta keskustellaan yhdessä asukkaiden ja toimijoiden kanssa

Merihaan ympäristössä on käynnissä useita muutoksia. Uuden Hakaniemen sillan rakentaminen on alkanut ja vanha silta tullaan purkamaan myöhemmin. Siltatöihin ja Hakaniemenrantaan rakennettavaan raitiotiehen liittyy vuosia kestäviä liikennejärjestelyjä. Myös uutta rakentamista on tulossa Hakaniemenrantaan sekä uusia liike- ja toimistotiloja Hakaniemenkadun ja Miina Sillanpäänkadun kulmaan.

Kaupunki on vastaanottanut useamman ideasuunnitelman ja projektiesittelyn koskien alueen kehitystä. Yksittäisten hankkeiden sijaan kaupungin tavoitteena on kehittää aluetta ensisijaisesti kokonaisuutena. Merihaan alueella on käynnistymässä kaavamuutosprosessi.

Merihaan kehittäminen – sen yhdistäminen ympäristössä tapahtuvaan muutokseen, täydennysrakentaminen sekä palvelujen parantaminen, on Helsingin yleiskaavan tavoitteiden mukaista ja kaupungin osalta toivottua. Kaupunki itse ei voi kehittää tai rakentaa yksityisomistuksessa olevalle maalle. Merihaan useissa rakennuksissa on suuri kunnostustarve, jota kokonaisuuden kehittäminen voi tukea.

Merihaan kehittämisestä keskustellaan verkkotilaisuudessa 12. huhtikuuta

Valmisteleva työ käynnistyy vuorovaikutuksella alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Yhdessä pyritään tunnistamaan alueen kaupunkikuvalliset ja historialliset arvot sekä näkemykset Merihaan tulevaisuudesta. Työn myötä selviää mitä tulee säilyttää ja kunnostaa, ja mitä osa-alueita voi kehittää. Tavoitteena on, että valmistelutyö toimii kehittämistyön lähtökohtana.

Vuoden 2021 aikana laadittiin selvitys Merihaan kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys sekä etnografinen tutkimus perustuen asukkaiden haastatteluihin. Tätä aineistoa ja kehittämisen prosessia esitellään Merihaan kehittämisen tilannekatsaus ja keskustelutilaisuudessa 12.4.2022. 

Verkkotilaisuudessa alueen kaavoittaja kertoo näkemyksiään alueen kehittämisestä, tilaisuudessa kuullaan myös kaupunginmuseon puheenvuoro. Illan keskusteluosuudessa on varattu reilusti aikaa Merihaan asukkaiden ja toimijoiden näkemyksille ja kysymyksille esimerkiksi siitä, mitä alueella tulisi säilyttää ja kunnostaa tai mitä puolestaan voisi kehittää.

Tilaisuuden teemoihin voi valmistautua tutustumalla Merihaan usein kysyttyihin kysymyksiin

Valmistelutyön pohjalta luodaan koko Merihakaa koskevat suunnitteluperiaatteet

Elo-syyskuussa 2022 järjestetään työpajoja, joissa tutkitaan yhdessä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa vaihtoehtoisia kehittämismahdollisuuksia.

Vuorovaikutuksen pohjalta laaditaan Merihaan suunnitteluperiaatteet, jotka tulevat ohjaamaan alueen kehittämistä ja kaavoitusta. Periaatteet nostavat esille mm. alueen ominaispiirteitä, säilytettäviä kohteita ja kehittämistä ohjaavia tekijöitä. Suunnitteluperiaatteiden luonnos tulee julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi syksyllä 2022.

Suunnitteluperiaatteiden valmistuttua maanomistajat voivat hakea kaavamuutosta, joka mahdollistaa rakentamisen, purkamisen, puiston tai piha-alueen kehittämisen, käyttötarkoituksen muutokset tai muuta alueen kehittämistä tai muutosta. Yksittäisiin kaavamuutoksiin on myös mahdollisuus vaikuttaa osana prosessia.