Helsingin Maununnevalle rakennetaan luonnonmukainen puisto- ja virkistysalue.

Hoitamaton metsikkö uudistetaan luonnonmukaiseksi puisto- ja virkistysalueeksi Maununnevalla 

Helsingin Maununnevalle rakennetaan luonnonmukainen puisto- ja virkistysalue. Rakentamisen tavoitteena on parantaa alueen yleisilmettä, viihtyvyyttä ja liikenneturvallisuutta.  

Työalue rajoittuu Maununevantielle, Kaarelantielle, Mörssäriaukiolle ja Vuorilinnakkeentielle. Urakka alkaa elokuussa 2021 puiden harvennuksella ja Mörssäriaukion pysäköintialueen asfaltin poistolla. Mörssäriaukion pysäköinti ohjataan alueen kadunvarsipysäköintipaikoille. 

Työssä istutetaan puita, pensaita ja perennoita ja perustetaan niittyalue. Lisäksi uudistetaan alueen kunnallistekniikkaa, hulevesijärjestelmää, sähköverkkoa, katuvalaistusta, asfaltointia ja kiveyksiä. Mörssäriaukion hoitamattomasta ja rehevöityneestä metsiköstä kaadetaan noin 40 puuta. 

Rakennettavalle puisto- ja virkistysalueelle tulee lisää penkkejä, roska-astia ja pyöräpysäköintiä. 

Työ vaikuttaa alueella liikkumiseen 

Lisääntynyt työmaaliikenne vaikuttaa alueella liikkumiseen. Työmaa-aikaiset moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn reitit ohjataan työmaalla tarpeen mukaan. Kiinteistöille pääsee kulkemaan koko urakan ajan.  

Urakan erityisen meluavia ja pölyäviä työvaiheita ovat puiden kaato ja maantiivistyskoneiden käyttö. Töitä tehdään arkisin kello 7–21 välillä.

Urakka käynnistyy 16. elokuuta 2021 ja on kokonaisuudessaan valmis lokakuussa 2021.