Malmin lentokenttä ilmasta

Malmin lentokentän alueen kehittäminen jatkuu – valvomattoman lentopaikan vuokrasopimus päättyy vuoden 2019 lopussa

Helsingin kaupunki on vuokrannut osan Malmin lentokentän alueesta Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle, joka toimii valvomattoman lentopaikan operaattorina. Yhdistyksen maanvuokrasopimuksen mukaan vuokra-aika on 1.1.2017 alkaen toistaiseksi, yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Yhdistys oli hakenut kaupungilta maanvuokrasopimuksen jatkamista. Kaupunkiympäristön toimiala on 5.12.2018 tehnyt vuokra-ajan jatkamisesta kielteisen päätöksen ja irtisanonut vuokrasopimuksen päättymään 31.12.2019, joka oli myös alkuperäisen maanvuokrauspäätöksen takaraja.

Kaupunki on myös vuokrannut tiloja ja maa-alueita useille toimijoille lentokentän alueella. Neuvottelut vuokralaisten kanssa käydään vuoden 2019 aikana.

Uuden yleiskaavan merkittävin uusi asuinalue

Malmin lentokentän alueelle on määrä rakentaa vuosina 2020–2045 asuntoja kaiken kaikkiaan 25 000 asukkaalle. Suunnittelun pohjana on Helsingin yleiskaava (2016), jossa Malmin lentokenttä on kaupungin merkittävin uusi rakentamisalue.

Korkein hallinto-oikeus totesi 8.11.2018 ratkaisussaan Helsingin uudesta yleiskaavasta, ettei sitä ole syytä muuttaa Malmin lentokentän alueen osalta. Alueen kaavoitus voi ratkaisun perusteella jatkua.

Rakentaminen alkaa 2020-luvun alussa

Malmin lentokentän rakentaminen alkaa alueen eteläosasta, jonne suunnitellaan koteja noin 4500 asukkaalle. Ensimmäisenä rakennetaan Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueet. Asuntorakentaminen alkaa arviolta vuonna 2022 sekä esirakentaminen ja kunnallistekniset työt 2020-luvun alussa.

Päätös vuokrasopimuksesta

Tietoa Malmin lentokentän alueesta