Maaperänäytteenottoa kaivinkoneella. Kuva: Elina Härkönen

Malmin entisellä lentokentällä otetaan maaperänäytteitä

Malmin entisen lentokentän alueella tehdään maaperätutkimuksia 27.5.−28.5. Otettavista näytteistä tutkitaan alueen maaperän kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia – happamia sulfaattimaita, kierrätyskasvualustoja ja maaperän pilaantuneisuutta. Näytteenottopisteet sijaitsevat alueen pohjoisosassa ja näytteenotto tehdään kaivinkoneella. Näytteenoton toteutuksessa huomioidaan lintujen pesimäaika.

Malmin alueen maaperätutkimukset tukevat alueen esirakentamisen suunnittelua. Tutkimusten tilaajana on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ja maastotyöt tekee Stara ja Ramboll Finland Oy.