Näkymä Makasiinirannasta: Kuva Henna Inkinen, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Makasiinirannan kansainvälisessä kilpailussa mukana 11 suunnitteluryhmää

Helsingin kaupunki käynnisti toukokuussa kilpailun löytääkseen kumppanin Eteläsataman Makasiinirannan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kilpailuun hyväksytyt osallistujaryhmät on valittu ja ryhmät laativat kilpailuehdotukset loppuvuoden aikana.

Kaksivaiheinen Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailu on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille tai niiden muodostamille yhteenliittymille, joilla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset suunnitella ja toteuttaa erittäin vaativa ja laadukas rakennusprojekti Helsingin Eteläsatamanlahden läntisellä rannalla.

Kilpailu on herättänyt kiinnostusta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Määräaikaan mennessä saapuneista kilpailuhakemuksista 11 ryhmittymää täyttää kilpailijan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Mukana on arkkitehtuurin osalta Suomen suurimpia ja kansainvälisimpiä toimistoja sekä muutama alan tunnettu kansainvälinen toimisto.

”Olemme tyytyväisiä, että kilpailu on herättänyt näin laajasti kiinnostusta. Osallistuvat konsortiot ovat hyvin osaavia ja uskon, että tulemme saamaan laadukkaita ja monipuolisia kilpailuehdotuksia. Paikka on arvokas Helsingin käyntikortti, joten meidän odotuksemme esimerkiksi julkisen tilan laadun suhteen ovat hyvin korkealla”, sanoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho.

Kilpailijat laativat loppuvuoteen mennessä kokonaissuunnitelman, jossa kaupungin keskusta palveluineen laajenee Makasiinirantaan. Makasiiniranta on jatkossa osa käveltävää keskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikka.

Kilpailuehdotukset yleisön kommentoitavaksi loppuvuodesta 2021

Kilpailuehdotukset jätetään nimimerkein ja ne asetetaan julkisesti nähtäville kilpailun ensimmäisen vaiheen päätyttyä. Yleisö pääsee joulukuussa kommentoimaan kilpailuehdotuksia ja kertomaan ideansa jatkosuunnittelua varten Kerro kantasi –palvelussa. Saatua palautetta hyödynnetään kilpailun tuomaroinnissa.

Tuomaristo tekee päätöksen jatkoon valittavista töistä helmi-maaliskuun vaiheessa 2022. Tuomaristo valitsee toiseen vaiheeseen enintään neljä parasta kilpailuehdotusta laatinutta kilpailijaa. Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, konseptin toimivuuteen ja toteutettavuuteen, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin sekä siihen miten uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo, Vanha Kauppahalli ja satamarakennukset on huomioitu.

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetun kilpailuehdotuksen kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Myös toisessa vaiheessa kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoivaksi Kerro kantasi –palveluun. Kilpailun etenemistä voi seurata osoitteessa makasiiniranta.hel.fi.  

Kilpailun tulos julkistetaan syksyllä 2022. Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. 

Kilpailuun hyväksytyt suunnitteluryhmät ovat:

• Foster + Partners, Maanlumo and Ramboll with Hines Nordics

• HGR Property Partners, PES-Architects, VSU, Sweco, WSP

• Konsortium Gran, K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll, HTJ

• Merellinen Helsinki 2030, JKMM, Loci, Ramboll

• NCC Property Development Oy ja NCC Suomi Oy (NCC, Arkkitehdit Soini & Horto, AOR Arkkitehdit, MASU Planning, Destia, Ramboll Finland, Salsa Concept)

• Skanska CDF Oy ja Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Talonrakennus, Arkkitehtitoimisto ALA, SLA S/A, Sitowise

• South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)


Lisäksi seuraavat tahot hyväksyttiin osallistujiksi ehdollisesti: (hakemuksiin odotetaan täsmennyksiä)

• AALTO Development, Shigeru Ban Architects, LMA, VSU, Sitowise

• Elävä Eteläsatama, Arkkitehdit Tommila, A-insinöörit, VSU

• Kuryłowicz & Associates, Hill International, RS Landscape Architecture, CTD

• Maestro Design & Management, arkitektur+ development, Sweco Arkitekter, Rolf Lundgren