Makasiinirannan kilpailualue. Kuva: Tietoa Finland / Janne Hirvonen

Makasiinirannan kansainvälinen kilpailu käynnistyy – kilpailulla etsitään ratkaisua Helsingin keskeiselle ranta-alueelle

Helsingin kaupunki käynnistää 12. toukokuuta kilpailun löytääkseen kumppanin Eteläsataman Makasiinirannan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Makasiinirantaa kehitetään jatkossa osana käveltävää keskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikkana. Kilpailu on kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu, joka on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille.

Eteläsataman läntistä rantavyöhykettä kehitetään paremmin saavutettavana kaupunkilaisten yhteisenä viihtymisen paikkana. Makasiinirannan kilpailun tavoitteena on löytää kilpailun kohteena olevalle ainutlaatuiselle paikalle kaupunkitilallisesti, maisemallisesti sekä toiminnallisesti korkeatasoinen, paikkaan sopiva ratkaisu, joka voi toimia jatkosuunnittelun pohjana. Alueen suunnitteluperiaatteet on valmisteltu vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa ja ne ohjaavat suunnittelua sekä kilpailua.

”Tämä kilpailu järjestetään, jotta Helsingin paraatipaikka ja kasvot merelle saisi arvoisensa käytön ja ulkoasun. Satamatoimintojen kehittyessä olemme vihdoin siinä tilanteessa, että aluetta voidaan rakentaa sen ansaitsemalla tavalla. Haaste on valtava ja suhtaudumme siihen kaupungilla vakavasti ja kunnianhimoisesti. Alueen merkittävyys ja ominaispiirteet on tunnistettu ja niiden ehdoilla haetaan parasta mahdollista ehdotusta sille, millaisena näemme Helsingin sydämen tulevaisuudessa”, kuvaa pormestari Jan Vapaavuori.

Makasiinirannan kilpailulla etsitään parasta kokonaissuunnitelmaa. Alueelle on mahdollista ehdottaa kulttuuri-, palvelu-, liike- ja muuta toimitilarakentamista, ei kuitenkaan asumista. Kilpailu käsittää myös arkkitehtuuri- ja designmuseolle suunnitellun alueen, minkä lisäksi alueelle tavoitellaan monipuolisia museotoimintaa tukevia toimintoja. Museon varsinainen toteutus ratkaistaan myöhemmässä vaiheessa ja siitä järjestetään erillinen arkkitehtuurikilpailu.

Nykyisin pääasiassa sataman terminaalitoimintojen ja pysäköinnin käytössä oleva alue muutetaan julkiseksi ja viihtyisäksi rantareitiksi ja kaupunkitilaksi. Kauppatori yhdistyy jatkossa Kaivopuistoon ja pääsy meren äärelle paranee. Uusi kaupunkitila tarjoaa mahdollisuuksia myös epäkaupalliselle oleskelulle eri ikäryhmät ja kaupunkilaisten monenlaiset tarpeet huomioon ottaen.

Olympiaterminaalin ympäristö vapautuu suurelta osin muuhun käyttöön, kun Tallinnaan matkustetaan jatkossa Länsisatamasta. Alueelle jää kuitenkin kansainvälistä risteilyalusliikennettä sekä mahdollisuus pika-alusliikenteelle. Tukholman liikennöinti jää Katajanokalle. 

Kilpailuseminaari järjestetään verkkotilaisuutena 27. toukokuuta

Kilpailun sisällöstä ja tavoitteista kerrotaan kilpailuseminaarissa 27. toukokuuta kello 14–16. Englanninkielinen seminaari järjestetään verkkotilaisuutena ja se on mahdollista katsoa jälkikäteen suomeksi tekstitettynä. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki julkaistaan kilpailun verkkosivuilla osoitteessa makasiiniranta.hel.fi. Kilpailuohjelma sekä aineistot kilpailijoille on katsottavissa kilpailusivuilla. 

Kilpailuehdotukset asetetaan kilpailun molemmissa vaiheissa julkisesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Ensimmäisen vaiheen kilpailuehdotuksia pääsee arvioimaan ja kommentoimaan Kerro kantasi –palvelussa alkuvuodesta 2022. Kilpailun etenemistä voi seurata kilpailusivuilta. 

Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, konseptin toimivuuteen ja toteutettavuuteen, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin sekä siihen miten uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo, Kauppahalli ja satamarakennukset on huomioitu. Kilpailun voittaja valitaan loppuvuodesta 2022. 

Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa sekä toimii kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Kilpailun voittajan kanssa laadittavan toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto. 

”Olemme kaupungilla sitoutuneet siihen, että alueelle saadaan laadultaan erittäin kunnianhimoinen, mutta samaan aikaan toteutuskelpoinen kokonaisuus. Olemme velkaa Helsingille ja kaikille tuleville helsinkiläisille sen, että alue nostetaan vihdoin sille kuuluvaan arvoon”, lupaa pormestari Vapaavuori.

Makasiinirannan kilpailuohjelma

Video: Eteläsataman lahden kehittäminen – Makasiiniranta ja Olympiaranta

Video: Makasiiniranta quality and concept competition