Maatullinkujan peruskorjaus jatkuu Tapulikaupungissa

Maatullinkujan peruskorjaus alkaa uudella osuudella maaliskuussa Tapulikaupungissa. Työmaa-alueena on Maatullinkuja välillä Palokoukunkuja – Maatullinaukio, Palokoukunkuja ja Palokuja.

Maatullinkuja on avoinna työstä huolimatta. Urakan loppuvaiheessa kulku voi olla poikki lyhyitä aikoja asfaltoinnin vuoksi.

Maatullinkuja välillä Kämnerintie – Palokoukunkuja sekä joitakin lähistön katuja on peruskorjattu jo vuonna 2018. Nyt rakennettava alue uusitaan samannäköiseksi kuin aiemmin korjatut alueet eli Maatullinkuja pintaan tulee betonikiveys.

Kadun peruskorjauksen yhteydessä uusitaan kadun rakenteet ja ulkovalaistus. Lisäksi kujalle parannetaan hulevesiviemäröintiä rakentamalla lisää kaivoja. Osalla alueesta uusitaan kaukolämpöputkia ja tietoliikenne- ja sähkökaapeleiden suojaputkituksia.

Maatullinkujan aukiolla on istutusalue, joka puretaan ja korvataan uudella. Aluelle istutetaan lehtipuu ja maanpeitekasveja sekä asennetaan penkit.

Työt jatkuvat Maatullinkujalla välillä Kämnerintie – Henrik Forsiuksen tie todennäköisesti vuonna 2021. Tämän katuosuuden korjaussuunnitelmat ovat parhaillaan työn alla.

Urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Urakka valmistuu suunnitelman mukaan kuluvan vuoden lopussa.


JAA