Maatullin ala-asteen koulurakennuksessa korjaustarvetta

Maatullin ala-asteen koulurakennusta (Kimnaasipolku 5) on korjattu kesän aikana, ja korjauksia viimeistellään pääosin talon ulkopuolella. Kesällä aloitettiin myös tutkimus koulun kunnosta, ja kaupunki sai tällä viikolla alustavaa tietoa rakennuksen uusista korjaustarpeista. Kaupunki on ryhtynyt toimiin tilanteen ratkaisemiseksi.

Maatullin ala-asteen sisäilmaoireilusta tuli ilmoituksia keväällä, minkä vuoksi kaupunki käynnisti tutkimukset ja korjaustyöt koulussa. Kesällä koulurakennuksen ilmanvaihtoa korjattiin, jotta ilmanvaihto olisi parempi ja ilmavuodot rakennuksen rakenteiden kautta vähenisivät. Kesällä korjattiin myös talvella havaittuja paikallisia kosteusvaurioita. Tilat ja kalusteet on siivottu korjausten jälkeen.

Kaupunki sai tällä viikolla alustavaa tietoa vielä viimeisteltävinä olevista tutkimuksista Sitowise Oy:ltä. Tulosten perusteella koulussa tulee tehdä jatkotutkimuksia ja laajempia korjauksia. Korjaustarpeen laajuus selviää, kun kaikki tutkimukset arviolta syksyn aikana valmistuvat.

Kaupunki on jo alkanut selvittää erilaisia vaihtoehtoisia korjaamista ja väistötiloja koskevia ratkaisuja. Näin nopeutetaan päätöksentekoa ja toimenpiteiden aloittamista. Korjausten toteuttaminen edellyttää vähintään osittaisia väistötiloja.

Toiminta koulussa jatkuu toistaiseksi normaalisti. Sisäilmaa seurataan tiloihin asennettujen olosuhdemittareiden avulla ja luokkahuoneisiin asennetaan ilmanpuhdistimia. Maatullin ala-asteen koulurakennus on peruskorjausiässä, ja se on päätetty korvata uudisrakennuksella. Uuden koulun rakentaminen alkaa tämänhetkisen aikataulun mukaan vuonna 2022.

Lisää tietoa

Kesällä tehdyn kuntotutkimuksen alustavista tuloksista sekä korjauksista on kerrottu koululle lähetetyissä tiedotteissa, jotka löytyvät verkosta osoitteesta www.hel.fi/talotiedot kohdasta Peruskoulut -> Maatullin
ala-aste.JAA