Kuva: Niklas Sjöblom

Lumityöt täydessä vauhdissa: 400 auraa ja kuormuria liikkeellä Helsingissä

Lumisade on jatkunut Etelä-Suomessa jo useamman päivän ajan, ja paksuuntuvat nietokset vaikeuttavat arkista elämää ja liikennettä kaupungissa. Helsingin kaupungin koko kalusto on käytössä lumen auraamiseksi.

Kunnossapidossa priorisoidaan pääkatuja ja joukkoliikenteen reittejä

Pihoille ja katujen reunuksille kertyvät lumikasat hidastavat kaikkia liikennemuotoja, ja etenkin joukkoliikenteellä on vaikeuksia.

Helsingin kadut aurataan hoitoluokituksen mukaan. Ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa heti niiden jälkeen.

Tavoitteena on aina, että kaikki asuntokadut on aurattu viimeistään kolmen vuorokauden kuluttua siitä, kun lumisade päättyy. Vastaavasti pyöräilyn ja jalankulun väylillä on hoitoluokituksensa.

2100 hehtaaria, noin 400 ajoneuvoa ja satoja lumikuormia päivittäin

Töitä riittää, sillä Helsingissä on katualueita noin 2 100 hehtaaria, ja tämän lisäksi puistoissa on talvikunnossapidettäviä reittejä noin 100 hehtaaria. Tämän kaiken hoitamiseen kaupunki käyttää reilut 23 miljoonaa euroa vuosittain.

Yhteensä auraukseen ja lumen kuormaamiseen käytetään noin 400 ajoneuvoa, joista suurin osa on kaupungin omia. Osa käytetyistä auroista ja kuorma-autoista on aliurakoitsijoiden. Tällä hetkellä koko kalusto käytössä hoitamassa talvikunnossapitoa.

Aurattua lunta kuljetaan Helsingissä kahdeksalle lumenvastaanottopaikalle. Päivittäin lunta kuljetaan 600 – 2000 kuormaa eli noin 10 000 – 35 000 kuutiota.

Keskimääräisenä talvena lunta kuljetaan lumenvastaanottopaikoille 50 000 kuormaa. Tänä talvena on tähän mennessä kuljetettu 22 000 kuormaa, mutta jos sää säilyy samanlaisena kuin nyt 50 000 kuorman määrä ylittyy tänä talvena.

Kantakaupungissa kiinteistöt vastaavat jalkakäytävistä

Helsingin kantakaupungissa, Hakamäentien ja Koskelantien eteläpuolella, kaupunki hoitaa ajoradat, mutta jalkakäytävien auraus ja hiekoitus kuuluvat kohdalla olevalle kiinteistölle. Lisäksi kiinteistön kohdalla olevat bussipysäkit ovat kiinteistön vastuulla.

Muualla kaupungissa kaupunki vastaa kaikesta talvihoidosta niin ajoradoilla kuin jalkakäytävilläkin. Kunnossapidon vastuut tulevat laista kadun ja yleisten alueiden kunnossapidosta. 

Piha- ja kattolumet kiinteistöjen vastuulla

Sekä kantakaupungissa että esikaupunkialueilla kiinteistön tehtävänä on tonttien sisäänajokohtien avaaminen lumen aurauksen jälkeen.

”Kaikkialla kaupungissa kiinteistön tulee kuljettaa lumet pois kaupungin järjestämille lumen vastaanottopaikoille. Piha- tai kattolumia ei saa tuoda kadulle tai puistoon”, muistuttaa ylläpitoinsinööri Tarja Myller kaupunkiympäristön toimialalta.

Lisätietoja:

Hyvä tietää lumitöistä

Talvikunnossapito