Pikkuvarpunen lintulaudalla. Kuva: Esa Nikunen.

Lintujen ruokintakieltoalueita vähennettiin, mutta ruokintaa ei suositella kaupungin yleisillä alueilla

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on 21.12.2021 uusinut vuonna 2006 tehdyn päätöksen lintujen ruokintakieltoalueista Helsingin kaupungissa. Päätöksen mukaan lintujen ruokinta on kielletty yhteensä kymmenellä alueella: Hietalahdentori, Hakaniemen tori, Kauppatori, Tallinnan aukio, Töölöntori, Ylä-Malmin tori, Narinkkatori, Rautatientori, Esplanadin puisto ja Kansalaistori. Päätös ruokintakieltoalueista perustuu terveydensuojelulakiin. 

Vuoden 2006 päätöksessä lintujen ruokinta oli kielletty yhteensä 67 alueella, joista 11 oli toreja, 44 puistoja ja puistikkoja sekä 12 muita alueita. Päätöksen mukaiset ruokintakieltoalueet ovat olleet paikoin vaikeasti rajattuja, ja siksi ruokintakieltojen valvonta on ollut haastavaa. On myös havaittu, että lintuja ruokitaan yleisillä alueilla kielloista ja kieltokylteistä huolimatta. Pääosin yhteydenotot ovat koskettaneet yksityisalueita, joihin ei yleistä kieltopäätöstä voida kohdentaa. 

Ruokintakieltoja elintarvikkeiden ulkomyyntialueille 

Uudet kieltoalueet ovat tori- ja tapahtuma-alueita, joilla on säännöllistä elintarvikkeiden ulkomyyntiä. Lintujen ruokinnasta on katsottu näillä alueilla voivan aiheutua todennäköisimmin terveyshaittaa, jos linnut pääsevät suoraan tai välillisesti pilaamaan ulosteillaan elintarvikkeita. Kieltoalueiden merkinnät tullaan saattamaan ajan tasalle puistojen kunnossapidon yhteydessä. Kunnossapidosta vastaa Helsingin kaupungin yleisten alueiden kunnossapitoyksikkö. 

Linnut voivat suoraan tai välillisesti pintojen kautta pilata ulosteillaan elintarvikkeita ja aiheuttaa näin terveyshaittaa. Lintujen ruokinta mahdollistaa rottien ravinnonsaannin ruokintatavasta riippumatta, kun linnuille tarkoitettua ruokaa leviää ympäristöön. Tästä syystä Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut ei suosittele lintujen ruokintaa Helsingin kaupungin yleisillä alueilla. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut suosittelee ylipäätään välttämään lintujen ruokintaa sulan maan aikana, jolloin linnut löytävät ravinnon luonnosta itse.

Kuva: Esa Nikunen.