Karttakuva Linnanrakentajantien alueen kunnallisteknisestä yleissuunnitelmasta.

Linnanrakentajantien suunnittelu käynnistyy − kerro mielipiteesi suunnittelun tueksi

Herttoniemen Linnanrakentajantien alueen katusuunnittelu käynnistyy tammikuussa 2021. Ennen varsinaisen katusuunnittelun käynnistymistä on mahdollista antaa palautetta juuri valmistuneesta kunnallisteknisestä yleissuunnitelmasta. Keräämme palautetta yleissuunnitelmasta, jotta kaupunkilaisten ideat voidaan ottaa huomioon jo ennakkoon. Tutustu suunnitelmaan Kerro kantasi -palvelussa ja kerro, millaisia ajatuksia se sinussa herättää.

Linnanrakentajantie on katuyhteys Itäväylältä Laajasaloon ja Kruunuvuorenrantaan. Suunnitelma liittyy Itäväylän ja Linnarakentajantien liittymäalueen ympäristön kehittämiseen ja alueen joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamiseen. Liittymäalueesta muodostuu jatkossa tiiviimpi alue ja siltakannen laajentaminen Itäväylän yli parantaa yhteyksiä metroaseman korttelin ja lähipalvelukeskus Hertsin välillä.

Suunnitteluratkaisussa on esitetty, että Itäväylän ylittävä silta uusitaan ja Linnanrakentajantieltä rakennetaan ramppiyhteys Itäväylälle idän suuntaan ja että kadulle rakennetaan erilliset bussikaistat ja yksisuuntaiset pyörätiet. Lisäksi alueen kunnallistekniikkaa uusitaan. Linnanrakentajantiellä huomioidaan myös raitiotievaraus.

Abraham Wetterin tie peruskorjataan ja kadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Hiihtäjäntien ja Hiihtäjänkujan liittymään rakennetaan kiertoliittymä, minkä lisäksi Hiihtäjäntie peruskorjataan ja kadun keskelle rakennetaan vihersaareke. Myös Hiihtomäentie peruskorjataan ja tien kaistajärjestelyitä muutetaan sekä rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. 

Tutustu suunnitelmaan osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/linnanrakentajantie2020 ja kerro, millaisia ajatuksia Linnanrakentajantien järjestelyt sinussa herättävät? Suunnitelmaa voi kommentoida 7.12.2020 asti. 

Kyselyn kautta saatu palaute huomioidaan katusuunnitteluluonnoksia laadittaessa. Katusuunnittelu käynnistyy tammikuussa 2021 ja katusuunnitelmaluonnokset etenevät päätöksentekoon alustavasti syksyllä 2021. Rakentaminen on alustavasti ajoitettu vuosiin 2023−2025. 

Herttoniemen katu-uudistukset lyhyesti

Herttoniemen yritysalueella uudistetaan lähivuosina useita katuja. Katutyöt alkavat lokakuussa 2020 ja niitä tehdään vaiheittain vähintään vuoteen 2026 asti.

Uudistusten ansiosta

  • alueen uudet asunnot saavat nykyaikaisen kunnallistekniikan, kuten viemärit, vesijohdot ja tietoliikennekaapelit
  • Herttoniemen, Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan kasvava asukasmäärä saa sujuvammat liikenneyhteydet
  • kaduista tulee turvallisempia
  • pyöräilystä tulee sujuvampaa.

Lisätietoa

Tietoa Herttoniemen alueen katutöistä saa kaupungin verkkosivuilta hel.fi/herttoniemenkadut sekä Facebookista:  facebook.com/herttoniemenkadut.