Havainnekuva Lauttasaaren sillan katusuunnitelmasta. Kuva: A-Insinöörit

Lauttasaaren sillasta uusi katusuunnitelma

Ensi kesänä remonttiin menevälle Lauttasaaren sillalle on tehty uusi katusuunnitelma. Siinä sillalle esitetään yhtä ajokaistaa keskustan suuntaan ja kahta ajokaistaa Lauttasaaren suuntaan. Nykyisin sillalla on kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin.

Suunnitelman mukaan sillan molemmille puolille tulisi yksisuuntaiset pyörätiet, jotka erotettaisiin tasoerolla sekä ajoradasta että jalkakäytävistä. Jalkakäytävä sillan eteläpuolella olisi neljä metriä leveä, jolloin sillalla olisi tilaa myös onkijoille.

– Kolmitasoratkaisu parantaa sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden turvallisuutta, sillä tasoero pitää eri kulkumuodot omilla väylillään tehokkaammin kuin pelkkä maalattu viiva, projektipäällikkö Katariina Hämäläinen Helsingin kaupungilta sanoo. 

Pyörätien ja ajoradan väliin on suunniteltu vajaan metrin levyinen erottelukaista, joka lisää pyöräilyn turvallisuuden tunnetta. Se toimii myös tilana auratulle lumelle, jolloin lumi ei ole kulkijoiden esteenä.

Lauttasaaren silta on Helsingin vilkkain pyöräväylä: sillan yli tehtiin 1,1 miljoonaa pyörämatkaa vuoden 2017 aikana.

Liikennevalot merkittävämpi tekijä kuin kaistojen määrä

Aiemmin kesällä Lauttasaaren sillalle esiteltiin kahta vaihtoehtoa, joissa toisessa oli yksi ajokaista ja toisessa kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin.

– Uuteen, 1+2-kaistaiseen suunnitelmaan päädyttiin saadun palautteen ja lisätarkastelujen perusteella. Tämä ratkaisu tuo riittävästi tilaa miellyttävälle jalankululle sekä sujuvalle pyörä- ja autoliikenteelle, Katariina Hämäläinen toteaa.

Liikenteen sujuvuudesta tehdyt lisätarkastelut osoittivat, että välityskyvyn kannalta sillan päätyjen liikennevalojen ajoituksella on suurempi merkitys liikenteen sujuvuuteen kuin sillan kaistojen määrällä. Autoliikenteen määrä on sillalla vähentynyt vuodesta 2000 tähän vuoteen 46 prosenttia.

Katusuunnitelma nähtävillä 10.–23. lokakuuta

Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä 10.–23. lokakuuta infotila Laiturilla (Narinkka 2), Lauttasaaren kirjastossa (Pajalahdentie 10 A) ja Jätkäsaaren infokeskuksessa (Tyynenmerenkatu 1) sekä verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Suunnitelmasta voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana. Katusuunnitelma tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn näillä näkymin marraskuussa.

Lauttasaaren sillan liikennejärjestelyiden muuttaminen tuli ajankohtaiseksi sillan peruskorjauksen takia. Vuonna 1969 valmistunut silta on huonossa kunnossa. Ensi kesänä alkavassa peruskorjauksessa kunnostetaan ja vahvistetaan sillan rakenteita. Katusuunnitelman mukaiset muutostyöt pyritään toteuttamaan peruskorjauksen yhteydessä.

Sillan päihin tehdään liikennesuunnitelmaa 

Katusuunnitelman lisäksi kaupunki laatii parhaillaan liikennesuunnitelmaa siitä, millaisia muutoksia sillan päihin Lauttasaarentielle ja Porkkalankadulle tarvitaan. Suunnitelma koskee Lauttasaarentietä välillä Meripuistotie–Lauttasaaren silta ja Porkkalankatua välillä Lauttasaaren silta–Tallberginkatu.

Lauttasaarentielle esitetään muun muassa yksisuuntaisia pyöräteitä, puurivistöä kadun molemmille reunoille sekä 15:tä uutta pysäköintipaikkaa kadunvarren kivijalkaliikkeiden asiakkaille.

Liikennesuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 11. lokakuuta kello 17–19 Lauttasaaren ala-asteen koulun ruokasalissa, Myllykalliontie 3. Suunnitelmaan voi tutustua myös 10.–23. lokakuuta osoitteessa www.hel.fi/kaupunkiymparisto/ilmoitukset. Palautetta suunnitelmasta voi antaa tilaisuudessa sekä esilläoloaikana alueen liikennesuunnittelijalle kirjeitse tai sähköpostitse. Liikennesuunnitelma on tarkoitus viedä kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn marraskuussa.

Lisää aiheesta:

Tutustu Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaan
Tutustu Lauttasaaren sillan katusuunnitelman selostukseen 

Tutustu Lauttasaaren sillan ympäristön liikennesuunnitelmaan
 

 

 

JAA