Lauttasaaren sillan työmaa tammikuussa 2020.

Lauttasaaren sillan työmaa siirtyy uuteen vaiheeseen kesällä

Lauttasaaren sillan peruskorjaus alkoi viime elokuussa. Silta korjataan puolisko kerrallaan, työ alkoi pohjoispuoliskolta. Korjaustyö siirtyy sillan eteläosalle kesä-heinäkuun vaihteessa, muutama kuukausi aiemmin ilmoitettua myöhemmin.

Kaikkien kulkuneuvojen kulku säilyy sillalla koko urakan ajan. 

Kesä-heinäkuussa kun pohjoinen puolisko on valmis, siirrytään korjaamaan sillan eteläpuoliskoa. Tällöin työmaa ja liikenne vaihtavat paikkoja. Muutoin liikennejärjestelyt pysyvät pääosin samoina.

”Sillan sisällä olevien teräsrakenteiden kuntoa päästiin tutkimaan perusteellisesti vasta korjaustyön yhteydessä”, kertoo työmaapäällikkö Vilho Hiltunen.

Työnjohtaja Otto Överstin mukaan sillan teräsrakenteita on tuettu uusilla teräsvahvistuksilla. 50 vuotta vanhojen teräsrakenteiden mittapoikkeamat jo tehtyihin suunnitelmiin verrattuna osoittautuivat kuitenkin merkittäviksi ja vahvistukset jouduttiin suunnittelemaan uudestaan. Suunnitelmien teko vei aikaa kaksi ja puoli kuukautta. Myös sillan ylärakenteiden valutyöt olivat pysähdyksissä tämän ajan. Siltakannelle ei voinut lisätä painoa ennen kuin teräsrakenteet oli vahvistettu alapuolelta.

Muutoin Lauttasaaren sillan rakenteet ovat suunnilleen oletetussa kunnossa, kertoo Otto Översti.

Veneväylällä malttia

Veneilykauden alkaessa työmaa toivoo edelleen veneilijöiltä ja muilta vesillä liikkujilta alhaista nopeutta ja varovaisuutta. Veneväylä on avoinna koko korjaustyömaan ajan, ja silta täytyy alittaa ehdottomasti sen kautta. Merkatun väylän leveys on koko ajan vähintään seitsemän metriä ja aukon korkeus pysyy ennallaan.

Väylä tulee vaihtamaan paikkaa töiden edetessä, mutta asiasta tullaan tiedottamaan etukäteen.

Kiitos kävelijöille ja pyöräilijöille

Lauttasaaren silta on suosittu kävely- ja pyöräreitti. Elokuussa remontin alkaessa jalankulkijat ja pyöräilijät jouduttiin ohjaamaan yhdelle yhdistetylle reitille. Tällä hetkellä liikenne sujuu sopuisasti ja ihmiset on tottuneet käyttämään väliaikaista reittiä, mistä työmaa haluaa kiittää kaikkia kulkijoita.

Lauttasaaren silta on myös tunnettu kalastuspaikkana. Tällä hetkellä rakennustyöt estävät onkimisen. Remontin valmistuttua eteläisestä jalkakäytävästä tulee neljä metriä leveä, jolloin sillalla on entistä paremmin tilaa myös onkijoille.

Työ valmistuu vuoden vaihteessa

Siltatyömaa on ollut teltan peitossa joulukuusta lähtien. Teltta puretaan vähitellen 6.4. alkavalta viikolta eteenpäin.

Rakentamista tekevät henkilöt jatkavat töitä työmaalla koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. Työmaalla kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan, ja muun muassa kokoukset on siirretty etäyhteyksien varaan.

Lauttasaaren sillan peruskorjaus valmistuu vuoden lopussa 2020 tai alkuvuodesta 2021.

Korjauksen jälkeen lisää tilaa kävelylle ja pyöräilylle

Peruskorjauksen yhteydessä siltaa kehitetään kävelijöille ja pyöräilijöille paremmin sopivaksi. Korjauksen jälkeen sillalla on yhteensä kolme ajokaistaa, yksi Lauttasaaresta keskustaan ja kaksi ajokaistaa keskustasta Lauttasaareen. Sillan pohjois- ja etelälaidoille rakennetaan erilliset jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet.

Kuva: Lauttasaaren sillan työmaa tammikuun lopussa 2020. Susa Junnola.