Lauttasaaren sillan peruskorjaus alkaa elokuussa

Lauttasaaren sillan peruskorjaus alkaa elokuussa. Kaikkien kulkuneuvojen kulku säilyy sillalla koko urakan ajan, mutta työmaa tulee vaikuttamaan liikkumiseen. Työmaan urakoitsija Kreate Oy aloittaa työmaan valmistelut 8. elokuuta tekemällä työmaan vaatimia liikennejärjestelyjä. Lauttasaarensillan pohjoispuolisko Lauttasaaren suuntaan suljetaan ennen 10. –11.8. viikonloppua.

Sillan kunnostus alkaa sen pohjoiselta puoliskolta, josta käytöstä poistuvat kävely- ja pyörätie sekä kaksi Lauttasaaren suuntaan menevää ajokaistaa. Sekä Ruoholahden että Lauttasaaren päässä sillan alikulut joudutaan sulkemaan pois käytöstä elokuun puolivälissä.

Työmaan ajaksi sillan nopeusrajoitus alenee 30 kilometriin tunnissa. Nopeusrajoituksen noudattaminen on erittäin tärkeää sillan korjaajien työturvallisuuden takaamiseksi.

Veneväylä on avoinna korjaustyömaan ajan. Väylän paikkaa vaihdetaan työmaan edistyessä ja merkataan selkeästi merkeillä ja valoilla.

Työmaan parakit ja varastoalue sijoittuvat Ruoholahden puolelle Salmisaarenranta 7 kohdalle olevalle parkkipaikalle rantaan. Lisäksi Lauttasaaren puolella työmaan käyttöön rajataan pieni alue sillan pohjoispuolelta.

Sillan alaosien rakenteita vahvistetaan teräsrakenteilla, joiden siirtämistä ja työkoneiden kulkua varten rantaan tehdään väliaikainen tie Lauttasaarentie 1 talon kohdalle. Mahdolliset meritäytöt tehdään louheella, joka vaikuttaa mahdollisimman vähän vedenlaatuun. Kunnostustyön valmistumisen jälkeen tie puretaan ja ranta palautetaan ennalleen.

Sillan kunnostuksesta ei juuri synny tavallisesta rakennustyöstä poikkeavaa kovaa melua eikä tärinää. Urakalle ei tarvita melulupaa, sillä urakkaan ei kuulu louhintaa tai paalutusta. Työtä tehdään kahdessa vuorossa arkisin kello 07–22 välisenä aikana. Urakoitsija tiedottaa etukäteen poikkeavista työvaiheista.

50 vuotta vanha silta on peruskorjausiässä

Vuonna 1969 valmistunut silta on huonossa kunnossa, ja peruskorjauksessa kunnostetaan ja vahvistetaan sillan rakenteita. Sillalla oleva nostoläppä suljetaan pysyvästi urakan aikana.

Peruskorjauksen yhteydessä siltaa kehitetään kävelijöille ja pyöräilijöille paremmin sopivaksi. Korjauksen jälkeen sillalla on yhteensä kolme ajokaistaa, yksi Lauttasaaresta keskustaan ja kaksi ajokaistaa keskustasta Lauttasaareen. Sillan pohjois- ja etelälaidoille rakennetaan erilliset jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Vilkasliikenteisempi eteläinen jalkakäytävä toteutetaan neljä metriä leveänä, jolloin sillä on tilaa myös onkijoille.

Korjaus valmistuu suunnitelman mukaan marraskuussa 2020. Työstä aiheutuu liikennehaittaa syyskuulle 2020 asti, jolloin sillan yläosien työt valmistuvat.

Tietoa korjaustyöstä verkossa