Ruukinlahdenpuiston sijainti kartalla.

Lauttasaaren Ruukinlahdenpuistoon suunnitellaan koira-aitausta ja hiekkatekonurmikenttää

Ruukinlahdenpuiston suunnitelmaluonnosta esitellään asukastilaisuudessa 3.12.2019.

Suunnittelun tavoitteena on sijoittaa Ruukinlahdenpuistoon uusi koira-aitaus ja pelikentät, jotka toimivat tarvittaessa lumen varastointipaikkana. Uusien toimintojen lisäksi puistossa pyritään säilyttämään sen ominaispiirteitä, kuten avoin nurmi ja runsas puusto sekä kehittämään puiston käytettävyyttä asukkaita palvelevana virkistysalueena.

Hiekkatekonurmi ja pienpelien pelikenttä

Hiekkatekonurmipintainen pelikenttä mahdollistaa monenlaisen harrastamisen.  Kenttä voisi toimia myös Lauttasaaren urheilupuiston lämmittely- tai tukikenttänä. Kentän laitaan tulisi puurakenteinen porraskatsomo.

Toinen, asfalttipintainen pelikenttä toimisi kesäkaudella katukoriksen ja erilaisten pienpelien harrastamiseen. Talvella asfalttipintaista aluetta voitaisiin tarvittaessa käyttää lumen varastointipaikkana ja erittäin lumisina talvina myös tekonurmikenttä voitaisiin ottaa tähän käyttöön.

Nykyinen ajoliittymä Lauttasaarentiellä muuttuisi jalankulun ja pyöräilyn yhteydeksi. Uusi ajoliittymä rakennetaan Lahnalahdentien puolelle.

Koira-aitaukset isoille ja pienille koirille

Puiston koillisosaan suunnitellaan uutta koira-aitausta, jossa olisi erilliset tilat isoille ja pienille koirille.

Uuden koira-aitauksen tarve ilmeni, kun nykyinen Myllykallion koira-aitaus joudutaan siirtämään liian lähelle tulevien asuinrakennusten takia. Koira-aitauksen vähimmäisetäisyys asuinrakennuksesta on 50 metriä. Ruukinlahdenpuisto osoittautui parhaaksi uuden koira-aitauksen sijoituspaikaksi.

Lumen vastaanottopaikka

Lumen vastaanottopaikan sijainti perustuu tehtyyn Lauttasaaren lumenkäsittelyä koskevaan selvitykseen, jonka mukaan Ruukinlahdenpuisto on rajallisista vaihtoehdoista vähiten muuta haittaa aiheuttava alue.

Lumien paikallisella käsittelyllä vähennetään Hernesaaren merivastaanottopaikan kuormitusta ja vältetään pitkiä kuljetusmatkoja. Lisäksi varmistetaan Lauttasaaren katujen ylläpidon laatu- ja turvallisuustaso myös lumisina talvina.

Hulevesi kuivatetaan laskeutusaltaan ja kosteikkokasvillisuuden avulla

Tekonurmikenttä kuivatetaan salaojilla. Tekonurmikentän alueelta ja sen vieressä sijaitsevalta asfalttikentältä pintavaluma ohjataan kouruihin, joita pitkin vedet kulkevat laskeutusaltaaseen.

Lumenläjityksen sekä tekonurmikentän hulevedet käsitellään niin, että lähivesistöihin ei kulkeudu epäpuhtauksia.

Hulevesien käsittelyprosessissa on neljä vaihetta: laskeutus, karkeasuodatus, kosteikkokäsittely ja jälkisuodatus. Kosteikkokäsittelyssä pyritään hyödyntämään jo nykyisin niitty- ja kosteikkokasvillisuutta kasvavaa alavaa maaston osaa puistonpohjoisreunalla.

Kuva suunnitelmaluonnoksesta.

Asukastilaisuus tiistaina 3.12.

Suunnitelmaa esitellään asukastilaisuudessa 3.12.2019 klo 17–19 Lauttasaaren ala-asteen koulun ruokalassa (Myllykalliontie 2). Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn puistosuunnitelma on tarkoitus tulla viimeistään helmikuussa 2020.

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 27.11 - 13.12.2019 välisenä aikana
- Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa Sörnäistenkatu 1,
PL 58231 00099 Helsingin kaupunki sekä
- verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Mahdolliset palautteet puistosuunnitelmaluonnoksesta toivotaan 13.12.2019 mennessä.