Kuva: Janne Punju

Lapinlahden sairaalan vuokraneuvottelut jatkuvat

Lapinlahden sairaalan vuokraneuvotteluja on käyty syksystä 2018 lähtien, ja neuvottelut jatkuvat yhä. Koska vuokrasta ei ole päästy yhteisymmärrykseen, vuokralaisille on viety vuokrasopimusten irtisanomisilmoitukset 27. joulukuuta. Nykyinen vuokrasopimus jatkuu silti vuoden 2019 kesäkuun loppuun.

Lapinlahden Lähde Oy ja Tilajakamon vuokralaiset ovat toimineet Lapinlahden sairaalassa noin kolmen vuoden ajan hyvin edullisella väliaikaisella vuokrasopimuksella. Sopimuksen irtisanomisen perusteena on vuokratason tarkistaminen, koska vuokralaiset eivät hyväksyneet kaupungin esittämää, 1. heinäkuuta 2019 alkavaksi tarkoitettua vuokraa.

Sen jälkeen kun vuokralaiset saivat irtisanomiskirjeen, he antoivat kaupungille vuokraa koskevan vastatarjouksen. Neuvotteluja asiasta jatketaan alkuvuodesta, ja neuvotteluaikaa on kesäkuun lopulle.

Tällä hetkellä tiloista maksetaan vuokraa 3,61 euroa neliöltä. Se ei kata kaikkia kuluja, jotka aiheutuvat lämmityksestä, sähköstä ja vedestä.

Kaupunki on laskenut, että Lapinlahden sairaalan tuleva neliövuokra asettuu noin 9 euron tasolle. Vuokra kattaisi rakennuksen ylläpidon, tontin vuokran sekä jo tehtyjen korjausten kustannukset 15 vuoden kuoletusajalla. Lähialueen keskimääräinen toimistojen vuokrahinta on 17,80 euroa neliöltä. 

Kolmen vuoden vuokra-ajan aikana tehdyt rakennuksen korjaukset ovat maksaneet Helsingin kaupungille yli 5 miljoonaa euroa. Kaupunki on pyytänyt myös vuokralaisilta laskelmaa heidän tekemistään korjaustöistä, mutta sitä ei ole vielä saatu.

Yritysvuokrausyksikön päällikkö Susanne Leppänen kertoo, että: ”Korjaukset ovat olleet välttämättömiä, jotta suojeltu kiinteistö säilyy kunnossa, ja sitä on mahdollista käyttää.”

Vuokrasopimuksen väliaikaisuus on johtunut siitä, että Lapinlahden sairaalan rakennuksille (yli 6700 neliötä) on ollut tarkoitus hakea uutta omistajaa ja käyttötarkoitusta ideakilpailun avulla. Myös vuokrausvaihtoehtoa selvitetään.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti sairaala-alueen ideakilpailusta 11. joulukuuta. Kilpailulla haetaan alueelle toimijaa, jolla on hyvä ja toteutuskelpoinen idea alueen tulevasta käytöstä sekä taloudelliset edellytykset sen toteuttamiseen. Lapinlahden puisto säilytetään kaikille avoimena alueena.

Vuokralaisten vastatarjous vietäneen kaupunkiympäristö­lautakunnan päätettäväksi alkuvuodesta 2019.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 11.12.2018 kokouksesta

• Asia 3: Lapinlahden sairaalan asemakaavamuutoksen suunnitteluperiaatteiden hyväksyminen
• Asia 4: Kilpailun järjestäminen Lapinlahden sairaala-alueen rakennusten myymiseksi