Lapinlahden huonokuntoisen rantamuurin korjausta tutkitaan. Kuva: Anu Hämäläinen, Helsingin kaupunkiympäristön viestintä.

Lapinlahden huonokuntoisen rantamuurin korjausta tutkitaan

Lapinniemellä, Lapinlahden sairaala-alueella tehdään rantamuurin korjauksen suunnittelua varten pohjatutkimuksia. Työt alkavat 10. elokuuta. Kairaus- ja kaivutöistä vastaa kaupungin rakentamispalvelu Stara.

Lapinlahden sairaala-alueen huonokuntoisen rantamuurin peruskorjausta varten Stara aloittaa kairaustyöt sekä koekuoppatutkimukset 10. elokuuta alkaen. Alueelle viedään kalustoa jo edeltävän viikon lopussa. 

Tutkimusalue sijaitsee Venetsia-rakennuksen idänpuoleisella rannalla. Alueelta ei ole olemassa aiempaa pohjatutkimustietoa. Töiden avulla saadaan tarvittavaa tietoa käynnissä olevaa korjaussuunnittelua varten. 

Työt tehdään päiväsaikaan ja ne kestävät elokuun loppuun asti. Työstä aiheutuu jonkin verran melua sekä pölyä, jota sidotaan vedellä. Koekuoppien kaivuut tehdään Museoviraston asiantuntijan valvonnassa. Rantamuurin peruskorjaus ei liity sairaala-alueen asemakaavoitukseen. 

Lapinniemen rannassa oleva hiekkakäytävä suljetaan, mutta turvallinen pääsy kaikkiin rakennuksiin säilyy vaihtoehtoisia kulkureittejä pitkin. Hiekkakäytävä voidaan kuitenkin avata päivittäin töiden päätyttyä.